Контрольна робота 2

Варіант 1

1. Який вираз є сумою розрядних доданків числа 708 049?
Б 700 000 + 8 000 + 40 + 9

2. Від якого числа 3/5 дорівнює 75?
Б 125

3. Який вираз має таке саме значення, що й частка 627 : 3?
В 600 : 3 + 27 : 3

4. З’єднай лінією задачу з виразом, який є її розв’язанням.

5. Пронумеруй вирази в порядку зростання їх значень.
2. 34 · 7 – 12 · 6
1. 34 · 3 – 12 · 6
3. 84 · 11 – 12 · 6

6. Запиши вираз та знайди його значення.
Від добутку чисел 608 і 76 відняти частку чисел 27 812 і 68.
608 · 76 – 27 812 : 68 = 45 799.
27 812 : 68 = 409;
608 · 76 = 46 208;
46 208 – 409 = 45 799.

7. На пошиття декорацій для шкільного театру купили 3 сувої зеленого атласу й 4 сувої білого, по 20 м у кожному. Скільки грошей витратили на покупку, якщо ціна 1 м атласу 89 грн?

Розв’язання

1) 3 · 20 = 60 (м) — купили зеленого атласу;
2) 4 · 20 = 80 (м) — купили білого атласу;
3) 60 + 80 = 140 (м) — купили всього атласу;
4) 140 · 89 = 12 460 (грн) — витратили на всю покупку.

Відповідь: 12 460 грн.

Варіант 2

1. Який вираз є сумою розрядних доданків числа 309 052?
Б 300 000 + 9 000 + 50 + 2

2. Від якого числа 3/7 дорівнює 105?
А 245

3. Який вираз має таке саме значення, що й добуток 530 · 8?
В 500 · 8 + 30 · 8

4. З’єднай текст задачі з виразом, що є її розв’язанням.

5. Пронумеруй вирази в порядку зростання їх значень.
2. 136 : 17 + 34 · 8
1. 136 : 17 + 32 · 8
3. 136 : 17 + 36 · 8

6. Запиши вираз та знайди його значення.
До добутку чисел 307 і 49 додати частку чисел 18 113 і 59.
307 · 49 + 18 113 : 59 = 15 350.
307 · 49 = 15 043;
18 113 : 59 = 307;
15 043 + 307 = 15 350.

7. Для в’язання дитячих светрів майстерня закупила 4 коробки білої пряжі й 7 коробок голубої пряжі, по 16 мотків у кожній коробці. Скільки грошей витратили на придбання пряжі, якщо ціна одного мотка 90 грн?

Розв’язання

1) (4 + 7) · 16 = 176 (м.) — купили всього пряжі;
2) 64 + 112 = 176 (м.) — купили всього пряжі;
3) 90 · 176 = 15 840 (грн) — витратили на всю покупку.

Відповідь: 15 840 грн.

Зворотній зв’язок