Контрольна робота 4

Варіант 1

1. Який запис є виразом?
Б 4 + 5

2. У якому рядку подано зручний спосіб обчислення виразу 53 + 86 + 67 + 14?
Б 53 + 86 + 67 + 14 = (53 + 67) + (86 + 14) = 220

3. На якому рисунку зображено циліндр?
В

4. Пронумеруй порядок виконання дій у виразі 25 – (18 + 3 · 4) : 5.
1. 3 · 4
2. 18 + О
3. О : 5
4. 25 – О

5. З’єднай лінією задачу з її розв’язанням.

6. Знайди значення виразів письмово.
80 т – 589 ц 25 кг = 80 000 кг – 58 925 кг = 21 075 кг = 21 т 75 кг
3 год 37 хв + 5 год 25 хв = (3 · 60 хв + 37 хв) + (5 · 60 хв + 25 хв) = 217 хв + 325 хв = 542 хв = 9 год 2 хв
5 ц 8 кг · 73 = 508 кг · 73 = 37 084 кг = 37 т 84 кг = 370 ц 84 кг
31 м 28 см : 8 см = 3 128 см : 8 см = 391

7. Сім’я має на рахунку в банку 50 000 грн. Частину грошей вона планує витратити на покупку пилососа й ноутбука. Ціна пилососа 7500 грн, що становить 2/5 вартості ноутбука. Скільки грошей залишиться на рахунку сім’ї в банку після придбання цієї техніки?

Розв’язання

1) 7500 · 5 : 2 = 18 750 (грн) — ціна ноутбука;
2) 7500 + 18 750 = 26 250 (грн) — ціна пилососа та ноутбука;
3) 50 000 – 26 250 = 23 750 (грн) — залишиться на рахунку сім’ї банку.

Відповідь: 23 750 грн.

Варіант 2

1. Який запис є виразом?
В 14 : 7

2. У якому рядку подано зручний спосіб обчислення виразу 38 + 64 + 72 + 36?
Б 38 + 64 + 72 + 36 = (38 + 72) + (64 + 36) = 210

3. На якому рисунку зображено піраміду?!
Б

4. Пронумеруй порядок виконання дій у виразі 90 + (68 – 21 : 7) · 5.
4. 90 + О
2. 68 – О
1. 21 : 7
3. О · 5

5. З’єднай задачу з її розв’язанням.

6. Знайди значення виразів письмово.
20 т – 132 ц 91 кг = 20 000 кг – 13 291 кг = 6 709 кг = 6 т 709 кг = 67 ц 9 кг;
9 год 43 хв – 4 год 47 хв = (9 · 60 хв + 43 хв) – (4 · 60 хв + 47 хв) = 583 хв – 287 хв = 296 хв = 4 год 56 хв;
8 м 8 см · 47 = 808 см · 47 = 37 976 см = 379 м 76 см;
16 ц 8 кг : 8 кг = 1 608 кг : 8 кг = 201.

7. Підприємство випустило 50 000 акцій. 9000 акцій придбала фірма «Весна», що становило 4/5 тих акцій, які придбала фірма «Пролісок». Решту акцій отримали працівники підприємства. Скільки акцій отримали працівники підприємства?

Розв’язання

1) 9000 · 5 : 4 = 11 250 (ак.) — придбала фірма «Пролісок»;
2) 9000 + 11 250 = 20 250 (ак.) — придбали «Весна» та «Пролісок»;
3) 50 000 – 20 250 = 29 750 (ак.) — отримали працівники підприємства.

Відповідь: 29 750 акцій.

Зворотній зв’язок