Контрольна робота 9

ВАРІАНТ 1

1. Знайди значення виразів без письмових обчислень.
7511 · 0 + 594 = 594
(3475 – 475) · (765 – 765) = 0

2. Виконай письмові обчислення.
67 · (1111 – 61 104 : 76) = 20 569
61 104 : 76 = 804
1111 – 804 = 307
67 · 307 = 20 569

(8 т 6 кг – 15 ц 28 кг) · 2 = (8006 кг – 1528 кг) · 2 = 6478 кг · 2 = 12 т 9 ц 56 кг

3. Порівняй іменовані числа.
1 год 12 хв = 72 хв
968 дм > 9 м 7 дм
8 т 53 кг > 75 ц 3 кг

4. Серед поданих рівнянь вибери й розв’яжи рівняння на знаходження невідомого дільника.
1626 : x = 3
x = 1626 : 3
x = 542

5. Лісова ділянка прямокутної форми має довжину 60 м, а ширину — 40 м. 3/8 площі ділянки займають берези, а решту — дуби. Яку площу лісової ділянки займають дуби?

1) 60 · 40 = 2400 (м2) — площа лісової ділянки;
2) 2400 : 8 · 3 = 900 (м2) — займають берези;
3) 2400 – 900 = 1500 (м2) — займають дуби.

Відповідь: 1500 м2.

6. Побудуй два різних прямокутники, периметр кожного з яких дорівнює 18 см.
18 : 2 = 9 (см) — сума довжин сторін прямокутника.
Можуть бути такі сторони прямокутників: 4 см і 5 см, 6 см і 3 см, 7 см 2 см, 8 см і 1 см.

ВАРІАНТ 2

1. Знайди значення виразів без письмових обчислень.
54 282 : 83 · 0 = 0
356 + (237 · 24 – 24 · 237) = 356

2. Виконай письмові обчислення.
(471 345 : 67 – 6956) · 306 = 24 174
471 345 : 67 = 7035
7035 – 6956 = 79
79 · 306 = 24 174

3 · (5 т 20 кг – 4 ц 58 кг) = 13 т 6 ц 86 кг
5 020 кг – 458 кг = 4562 кг
4 562 кг · 3 = 13 686 кг = 13 т 6 ц 86 кг

3. Порівняй іменовані числа.
6 хв 3 с < 603 с
4 т 26 кг < 42 ц 6 кг
7 км 35 м > 735 м

4. Серед поданих рівнянь вибери й розв’яжи рівняння на знаходження невідомого діленого.
a : 24 = 38
a = 38 · 24
a = 912

5. Сад прямокутної форми має довжину 70 м, а ширину — 50 м. 3/4 площі саду займають яблуні, а решту — сливи. Яку площу саду займають сливи?

1) 70 · 50 = 3500 (м2) — площа саду;
2) 3500 : 4 · 3 = 2625 (м2) — займають яблуні;
3) 3500 – 2625 = 875 (м2) — займають сливи.

Відповідь: 875 м2.

6. Побудуй два різних прямокутники, периметр кожного з яких дорівнює 16 см.
16 : 2 = 8 (см) — сума довжин сторін прямокутника.
Можуть бути такі варіанти сторін прямокутників: 4 см і 4 см, 5 см і 3 см, 6 см і 2 см, 7 см і 1 см.

Повідомити про помилку