Математика. Робота №5

Варіант 1

1. Числу 40 000 у натуральному ряду чисел передує число
Б 39 999

2. За якого значення x нерівність : 24 > 3 правильна (істинна)?
В 96 (96 : 24 = 4, 4 > 3)

3. Вибери правильний порядок виконання дій.
В

4. У скільки разів 1 см менший, ніж 1 дм?
Відповідь: у 10 разів менший.

5. 102 147 : 3 + 12 086 · 7 = 118 651.

  1 0 2 1 4 7 3           × 1 2 0 8 6   + 3 4 0 4 9
    9         3 4 0 4 9           7   8 4 6 0 2
    1 2                     8 4 6 0 2   1 1 8 6 5 1
    1 2                                            
        1 4                                        
        1 2                                        
          2 7                                      
          2 7                                      
              0                                      

6. Периметр квадрата 8 см. Ширина прямокутника на 1 см довша, ніж сторона квадрата. Довжина прямокутника удвічі довша за його ширину. Накресли цей прямокутник

1) 8 : 4 = 2 (см) — сторона квадрата.
2) 2 + 1 = 3 (см) — ширина прямокутника.
3) 3 · 2 = 6 (см) — довжина прямокутника.

7. Восьми коням за 5 днів згодували 2 ц 40 кг фуражу. На скільки днів одному коневі вистачить 300 кг фуражу за такої ж норми харчування?

Розв’язання

1) 240 : 8 = 30 (кг) — фуражу вистачить одному коневі на 5 днів.
2) 30 : 5 = 6 (кг) — фуражу вистачить одному коневі на 1 день.
3) 300 : 6 = 50 (дн.)

Відповідь: 300 кг фуражу одному коневі вистачить на 50 днів.

Варіант 2

1. За числом 201 299 у натуральному ряду чисел іде число
В 201 300

2. За якого значення де нерівність 36 : x < 12 правильна (істинна)?
В 4 (36 : 4 = 9, 9 < 12)

3. Вибери правильний порядок виконання дій.
Б

4. У скільки разів 1 дм більший, ніж 1 мм?
Відповідь: у 100 разів більший.

5. 214 257 · 4 – 324 198 : 6 = 802 995

  × 2 1 4 2 5 7   3 2 4 1 9 8 6           8 5 7 0 2 8
            4   3 0         5 4 0 3 3     5 4 0 3 3
    8 5 7 0 2 8     2 4                     8 0 2 9 9 5
                    2 4                                
                        1 9                            
                        1 8                            
                          1 8                          
                          1 8                          
                              0                          

6. У прямокутнику ширина дорівнює 2 см, а довжина — удвічі більша. Накресли квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

1) 2 · 2 = 4 (см) — довжина прямокутника.
2) (2 + 4) · 2 = 12 (см) — периметр прямокутника (і квадрата).
3) 12 : 4 = 3 (см) — сторона квадрата.

7. Чотирьом кролям за 7 днів згодували 5 кг 600 г сіна. Скільки сіна потрібно одному кролеві на 9 днів?

Розв’язання

1) 5600 : 7 = 800 (г) — сіна потрібно чотирьом кролям на 1 день.
2) 800 : 4 = 200 (г) — сіна потрібно одному кролеві на І день.
3) 200 · 9 = 1800 (г).

Відповідь: одному кролеві на 9 днів потрібно 1 кг 800 г сіна.

Повідомити про помилку