Математика. Робота №6

Варіант 1

1. Скільки одиниць першого, класу в числі 128 302?
Б 302

2. 60 705 ц + 48 т 6 ц =
B 61 191 ц

3. Порівняй: 750 000 : 500 □ 45 000 : 30.
В =

4. Чому дорівнює 5/6 від 120?
120 : 6 · 5 = 100

5. 9000 – 4250 · 40 : 50 + 721 = 6 321.

× 4 2 5 0       1 7 0 0 0 0 5 0         9 0 0 0     + 5 6 0 0
    4 0       1 5 0       3 4 0 0     3 4 0 0       7 2 1
1 7 0 0 0 0       2 0 0                   5 6 0 0       6 3 2 1
                  2 0 0                                        
                        0                                        

6. Ламану з дроту, ланки якої мають довжини 3 см, 4 см і 5 см, розпрямили і зігнули у квадрат. Накресли такий квадрат і обчисли його площу.

1) 3 + 4 + 5 = 12 (см) — периметр квадрата.
2) 12 : 4 = 3 (см) — сторона квадрата.
3) 3 · 3 = 9 (см2)

Відповідь: площа квадрата дорівнює 9 см2.

7. Письменник працював над книжкою 2 роки 8 місяців. На пошуки матеріалів він витратив 3/8 всього часу, а решту часу — для написання книжки. Скільки місяців витратив письменник для написання книжки?

Розв’язання

2 роки 8 міс. = 32 міс.
1) 32 : 8 · 3 = 12 (міс.) — витратив письменник на пошуки матеріалів.
2) 32 – 12 = 20 (міс.)

Відповідь: для написання книжки письменник витратив 20 місяців.

Варіант 2

1. Скільки одиниць другого класу в числі 307 241?
В 307

2. 58 307 дм + 39 м 6 дм =
Б 58 703 дм

3. Порівняй: 72 000 : 60 □ 840 000 : 600.
Б <

4. Чому дорівнює 3/5 від 150?
150 : 5 · 3 = 90

5. 1300 + 56 240 : 80 · 90 – 681 = 63 889.

5 6 2 4 0 8 0       × 7 0 3       + 6 3 2 7 0     6 4 5 7 0
5 6 0     7 0 3         9 0       1 3 0 0         6 8 1
    2 4 0           6 3 2 7 0       6 4 5 7 0       6 3 8 8 9
    2 4 0                                                    
          0                                                    

6. Дріт, з якого був виготовлений квадрат зі стороною 4 см, розпрямили і зробили з нього ламану із трьох ланок. Перша ланка ламаної має довжину 6 см, а друга і третя ланки однакові. Накресли таку ламану.

1) 4 · 4 = 16 (см) — довжина ламаної.
2) 16 – 6 = 10 (см) — загальна довжина другої й третьої ланок.
3) 10 : 2 = 5 (см) — довжина другої та третьої ланок.

7. Турист ішов на лижах 3 год 20 хв. На дорогу лісом він витратив 3/5 всього часу, а решту часу йшов полем. Скільки хвилин турист ішов полем?

Розв’язання

3 год 20 хв = 200 хв
1) 200 : 5 · 3 = 120 (хв) — турист йшов лісом.
2) 200 – 120 = 80 (хв)

Відповідь: полем турист ішов 80 хв.

Зворотній зв’язок