Математика. Робота №7

ВАРІАНТ 1

1. Порівняй: 17 919 □ 17 199.
А >

2. 40 290 : 1 000 = 
А 40 (ост. 290)

3. Якщо 5/7 числа становить 350, то число дорівнює
Б 490 (350 : 5 · 7 = 490)

4. Запиши вираз і обчисли його значення. «Різницю чисел 2162 і 34 зменшити в 7 разів».
(2162 – 34) : 7 = 304.

2 1 6 2     2 1 2 8 7    
    3 4     2 1     3 0 4
  2 1 2 8         2 8      
                  2 8      
                      0      

5. (1023 – 15 648 : 48) · 309 – 374 = 214 999.

1 5 6 4 8 4 8       1 0 2 3         × 6 9 7     2 1 5 3 7 3
1 4 4     3 2 6       3 2 6         3 0 9           3 7 4
  1 2 4                 6 9 7         6 2 7 3       2 1 4 9 9 9
    9 6                           2 0 9 1                      
    2 8 8                         2 1 5 3 7 3                  
    2 8 8                                                      
          0                                                      

6. Довжина прямокутника 7 см, а ширина на 5 см менша. Побудуй цей прямокутник і обчисли його периметр та площу.
1) 7 – 5 = 2 (см) — ширина прямокутника
2) (7 + 2) · 2 = 18 (см) — периметр прямокутника.
3) 7 · 2 = 14 (см2) — площа прямокутника

Відповідь: периметр — 18 см; площа — 14 см2.

7. З полярної станції одночасно в протилежних напрямках вирушили два полярники. Перший полярник їхав на собачій упряжці зі швидкістю 14 км/год, а другий ішов на лижах зі швидкістю, на 4 км/год меншою. Через який час відстань між полярниками стане 72 км?

Розв’язання

1) 14 – 4 = 10 (км/год) — швидкість другого полярника.
2) 14 + 10 = 24 (км/год) — швидкість віддалення полярників.
3) 72 : 24 = 3 (год)

Відповідь: через 3 год відстань між полярниками стане 72 км.

ВАРІАНТ 2

1. Порівняй: 516 651 □ 516 561.
А >

2. 570 320 : 100 = 
Б 5703 (ост. 20)

3. Якщо 7/9 числа становить 630, то число дорівнює
В 810 (630 : 7 · 9 = 810)

4. Запиши вираз і обчисли його значення. «Частку чисел 3672 і 9 збільшити у 4 рази».
3672 : 9 · 4 = 1632.

3 6 7 2 9         × 4 0 8
3 6     4 0 8         4
    7 2           1 6 3 2
    7 2                  
        0                  

5. 546 · (9888 : 48 – 107) + 37 588 = 91 642.

9 8 8 8 4 8       2 0 6         × 5 4 6     + 5 4 0 5 4
9 6     2 0 6     1 0 7           9 9     3 7 5 8 8
  2 8 8               9 9     +   4 9 1 4       9 1 6 4 2
  2 8 8                       4 9 1 4                  
        0                         5 4 0 5 4                

6. Одна сторона прямокутника дорівнює 10 см, а інша — у 5 разів коротша. Побудуй цей прямокутник і обчисли його периметр та площу.
1) 10 : 5 = 2 (см) — довжина іншої сторони прямокутника.
2) (10 + 2) · 2 = 24 (см) — периметр.
3) 10 · 2 = 20 (см2) — площа.

Відповідь: периметр — 24 см; площа — 20 см2.

7. Дідусь і онук, відстань між якими була 900 м, одночасно вирушили назустріч один одному. Швидкість дідуся 50 м/хв, а онука — у 2 рази більша. Через скільки хвилин вони зустрінуться?

Розв’язання

1) 50 · 2 = 100 (м/хв) — швидкість онука.
2) 50 + 100 = 150 (м/хв) — швидкість зближення дідуся і онука.
3) 900 : 150 = 6 (хв)

Відповідь: дідусь і онук зустрінуться через 6 хв.

Повідомити про помилку