Контрольна робота № 4

Варіант 1

2. Спиши виділену частину тексту. Устав пропущені букви та розкрий дужки.

Ось під одним горбком щось ворушиться. Людина. Засніжена, ледве з-під великої шапки очі видно; на плечах рушниця. Стоїть вартовий, спершись на дерево, майже й не видно його.

А на дереві пташка — теж притулилась до гілки, змерзла і засніжена.

— Цір-цір-цір... — защебетала благально.

Вартовий подивився вгору: горобчик. Струснув дерево, і пташка впала на сніг. Узяв її в руку.

3. Визнач розділ книжки, у якому можна розмістити прочитаний текст. Обґрунтуй думку.

«Історія України в легендах».

4. Пронумеруй події з тексту в правильній послідовності.

1. Негода.
2. Неспокійний горобчик.
3. Дмитро прямує за Івасем.
4. Поранений товариш.
5. Врятоване село.
6. Ще один вояка.

3. Поясни значення виразів.

Пурх надвір — вилетіти на волю.
Ходити на варту — охороняти.

6. Випиши з виділеної частини тексту 4 слова з префіксами. Познач префікси.

Засніжена, притулилась, змерзла, защебетала, подивився.

7. Випиши з тексту речення з однорідними членами. Познач їх.

1. Підбіг, нахилився, придивляється: та це ж його друг Василь на снігу.
2. І пішли всі, побігли рятувати село від напасті.

8. Напиши над словами виписаного речення частини мови.

1. Підбіг (дієслово), нахилився (дієслово), придивляється (дієслово): та (сполучник) це (займенник) ж (частка) його (займенник) друг (іменник) Василь (іменник) на (прийменник) снігу (іменник).
2. І (сполучник) пішли (дієслово) всі (займенник), побігли (дієслово) рятувати (дієслово) село (іменник) від (займенник) напасті (іменник).

9. Учинки якого персонажа тебе вразили найбільше? Поясни чому. Напиши про це текст (3-4 речення).

Найбільше вразив мене вчинок вояка Дмитра. Його доброта спочатку врятувала горобчика Івася, а потім і друга Василя, і ціле село від ворожої напасті. Недарма бабуся кажуть, що маленьке добро перемагає велике зло.

Варіант 2

2. Спиши виділену частину тексту. Устав пропущені букви та розкрий дужки.

Та не було часу на розмову. Козацькі сурми сурмили вже на відступ. Семен схопив Михайлика на сідло, вдарив коня острогами і вихором помчав за козаками.

Подвиг Михайлика дав змогу полковникові Гуляницькому продовжити оборону Конотопа ще на кілька днів. За той час гетьман Іван Виговський зі своєю армією несподівано наскочив на ворожий табір.

3. Визнач розділ книжки, у якому можна розмістити прочитаний текст. Обґрунтуй думку.

«Історія України в легендах».

У тексті розповідається про історичне минуле України, про боротьбу козаків з ворогами. Але ця цікава розповідь, мабуть, вигадка, легенда.

4. Пронумеруй події з тексту в правильній послідовності.

1. Рішення Михайлика.
2. У ворожому таборі.
3. Страшний гуркіт.
4. Козаки у ворожому таборі.
5. Михайлика врятовано.
6. Конотоп звільнено.

 5. Поясни значення виразів.

Горобина ніч — бурхлива ніч, з градом, зливою і грозою.
Хоч в око стрель — зовсім нічого не видно, дуже темно.

6. Випиши з виділеної частини тексту 4 слова з префіксами. Познач префікси.

Розмову, схопив, помчав, продовжити.

7. Випиши з тексту речення з однорідними членами. Познач їх.

Семен схопив Михайлика на сідло, вдарив коня острогами і вихором помчав за козаками.

8. Напиши над словами виписаного речення частини мови.

Семен (іменник) схопив (дієслово) Михайлика (іменник) на (прийменник) сідло (іменник), вдарив (дієслово) коня (іменник) острогами (іменник) і (сполучник) вихором (іменник) помчав (дієслово) за (прийменник) козаками (іменник).

9. Учинки якого персонажа тебе вразили найбільше? Поясни чому. Напиши про це текст (3-4 речення).

Сміливий вчинок малого Михайлика вражає найбільше. Яким треба бути відважним, щоб глухої ночі самому пробратися у стан ворогів та підірвати гармату? Подвиг Михайлика допоміг козакам перемогти ворога та звільнити Конотоп.

Повідомити про помилку