Контрольна робота 6

Варіант 1

1. Визнач жанр прочитаного твору. Запиши
Це оповідання.

2. З’єднай стрілочками ім’я персонажа та його ставлення до друга.

3. Який вислів використав письменник для того, щоб підкреслити, що дітям у дворі було дуже цікаво побачити новий Андрійків велосипед? Підкресли його в тексті.
Як мухи на мед.

4. Спиши на окремому аркуші виділену частину тексту з буквами, які ти вставив (вставила).
На день народження Андрійкові подарували велосипед. Ну точнісінько такий самий, який вони напередодні з батьком розглядали в універмазі. Тільки тоді Андрійко й гадки не мав, що то вони насправді вибирали. Після оглядин він неохоче притулив велосипед до купи інших, зітхнув і всю дорогу мовчав - так шкода було розлучатися зі срібнорогим красенем.

5. Визнач прикметники, у яких пишеться знак м’якшення перед закінченням у давальному відмінку, підкресли їх.
Осінній, вечірній, торішній, сусідній.

6. Установи зв’язок між займенниками та дієсловами.

7. Утвори від дієслів неозначеної форми дієслова 1-ї особи множини минулого часу.
Розглядали, під'їхали, подружили, подарували, вибрали, розлучилися, галасували.

8. Яким був Андрійко? Чи був він справжнім другом Борискові? Запиши свої думки із цього приводу, поясни їх (3-4 речення).
Андрійко не встиг виявити свою дружбу як слід. Він дуже хотів потоваришувати з Бориском. І йому здавалося, що вони стали друзями. Але перше ж випробування стосунків показало справжнє ставлення Бориска.

Варіант 2

1. Познач, навіщо хлопчик збирав камінці, зразки ґрунтів, черепашки під час своїх мандрівок.
В Він хотів дізнатися більше про Землю. Це був матеріал для вивчення.

2. Як Галинка виявляла свою зацікавленість розповіддю брата про мандрівку? Пронумеруй у клітинках послідовність змін її стану.
4. Очі аж горіли.
3. Дух затамувала.
2. Аж зіщулилася.
1. Зацікавилася дужче від татка.

3. Якого висновку дійшов Володя після мандрівки «по дну морському»? Запиши відповідь одним реченням.
Поверхня нашої Землі не завжди була такою, якою ми її бачимо тепер.

4. Спиши на окремому аркуші виділену частину тексту з буквами, які ти вставив (вставила).

— Ходив я, тату, по дну морському, що було там мільйон років, — у минулому. Так-так! Не вірите? Тоді самі подивіться. Що це таке, га?

У Галинки очі аж горять. Справді, що то? Вона хоч і не бачила справжнього моря, проте знала: воно велике-превелике і таке глибоке, що й дна не дістати... А він, Володя, навіть ходив по ньому. Ото дивина! Тим часом батько уважно розглядав якісь черепашки.

5. Визнач рядок, у якому в усіх словосполученнях займенники вживаються правильно.
А вибач мене, болить мені, дякую вам, пробачте нас

6. Пошир речення другорядними членами, запиши.
Земля повільно змінюється. Батько уважно розглядав якісь черепашки.

7. Чи правильне твердження: у прислівниках немає закінчення, бо це незмінна частина мови. Вони закінчуються суфіксом?
А Так

8. Планета Земля - твоя домівка. Запиши, як ти оцінюєш висловлену в тексті думку: «Земля змінює своє лице не лише сама собі, а ще й люди їй допомагають» (4-5 речень).
Земля змінюється повільно. Люди змінюють її швидше, і не завжди ці зміни на краще. Останнім часом поширюється рух за чистоту довкілля. Багато хто усвідомлює негативний вплив людської діяльності на зміни у природі і долучається до збереження її багатств.

Зворотній зв’язок