Робота №7

2. Спиши виділену частину тексту. Встав пропущені букви чи апостроф, розкрий дужки.

Жили собі в одному селі два хлопчики — Василько і Петрусь. . І годі було знайти кращих, ніж вони, приятелів. Разом у дитсадок ходили, разом по рибу чи в сусідній гайок по ягоди та гриби. Одне слово — друзі.

Якось хлоп’ята гралися на ґанку. Аж бачать: повз їхнє подвір’я іде старенький дідусь.

3. Познач жанр прочитаного твору.

В літературна казка

4. Підкресли в поданому реченні слово, ужите в переносному значенні.

Машина чхнула клубком диму й лагідно загуркотіла.

5. Продовж речення.

Через деякий час кобзар обірвав гру, прихилився до стовбура яблуні й задрімав.

6. Запиши речення і підкресли в ньому однорідні присудки.

І тої ж миті яблуко зірвалося з гілки, гепнуло на траву й покотилось просто Петрусеві під ноги.

7. Перебудуй подане речення на спонукальне і запиши.

Петрусь із недовірою перевів погляд на дорогу. — Петрусю, із недовірою переведи погляд на дорогу.

8. Розподіли подані слова за частинами мови.

Іменники — кобзар, струни.
Прикметники — стародавня, прониклива.
Дієслова — упало, гайнув.
Прислівники — вдоволено, обережно.

9. Запропонуй інший заголовок до цього твору. Обґрунтуй свій вибір письмово (3-4 речення).

ЩО ПОПРОСИТИ В ЧАРІВНОГО ІНСТРУМЕНТА?

Саме так можна назвати цю казку. Чарівна кобза виконує бажання Василька і Петруся, але не всі, лише добрі. Думаю, що і Петрусеве бажання стати сильним виконає. Адже кобза — це справді чарівний інструмент.

Повідомити про помилку