Контрольна робота № 2

ТИП 1

Варіант І

1. Познач хибне твердження.

В Двісті шість тисяч шістдесят — це 260 006.

2. Познач, у скільки разів число 17 810 більше за 130.

В 137 разів

3. Установи відстань за даними таблиці.

Б Б 375 км

4. Установи відповідність між значенням змінної a та відповідним значенням виразу 8976 – 3 · a.

5. Порівняй маси.

320000 г > 3 ц
32 кг < 3 ц
3 кг < 3 ц

6. Виміряй радіус кожного кола. Побудуй коло, діаметр якого дорівнює сумі радіусів заданих кіл.

Діаметр третього кола — 3 см.

7. Поле засіяли кукурудзою, гречкою і вівсом. Вівсом засіяли 66 га поля, кукурудзою — на 21 га більше, а гречкою засіяли стільки, скільки кукурудзою і вівсом разом. Знайди площу поля.

Розв’язання

1) 66 + 21 = 87 (га) — засіяли кукурудзою;
2) 87 + 66 = 153 (га) — засіяли гречкою;
3) 87 + 153 + 66 = 306 (га) — площа поля.

Відповідь: площа поля — 306 га.

8. Запиши всі трицифрові числа, використовуючи цифри 0, 2 і 4.

204, 240, 402, 420.

Варіант II

1. Познач хибне твердження.

Б Сто сорок тисяч сімдесят — це 14 070.

2. Познач, у скільки разів число 20 580 більше за 140.

Б у 147 разів

3. Установи відстань за даними таблиці.

Б 325 км

4. Установи відповідність між значенням змінної a та відповідним значенням виразу 9876 – 3 · a.

5. Порівняй маси.

23000 г < 2 ц
230 кг > 2 ц
2 ц > 2 кг

6. Виміряй діаметр кожного кола. Побудуй коло, радіус якого дорівнює різниці радіусів заданих кіл.

Радіус третього кола — 2 см.

7. Поле засіяли пшеницею, житом і ячменем. Житом засіяли 51 га поля, ячменем — на 17 га менше, а пшеницею засіяли стільки, скільки житом і ячменем разом. Знайди площу поля.

Розв’язання

1) 51 – 17 = 34 (га) — засіяли ячменем;
2) 51 + 34 = 85 (га) — засіяли пшеницею;
3) 51 + 34 + 85 = 170 (га) — засіяли всього.

Відповідь: площа поля — 170 га.

8. Запиши всі трицифрові числа, використовуючи цифри 0, 3 і 5.

305, 350, 503, 530.

ТИП 2

Варіант І

1. Два автобуси і три мікроавтобуси вміщують 150 туристів. У кожному автобусі — по 45 туристів. Скільки туристів уміщує один такий мікроавтобус?

Розв’язання

1) 2 · 45 = 90 (тур.) — у автобусах;
2) 150 – 90 = 60 (тур.) — у мікроавтобусах;
3) 60 : 3 = 20 (тур.) — уміщує один мікроавтобус.

Відповідь: один мікроавтобус уміщує 20 туристів.

2. Обчисли значення виразу.

520 000 – (1436 + 7015 : 23) · 100 = 345 900.

1)  7 0 1 5 2 3     2)  + 1 4 3 6   3)  × 1 7 4 1       4)  5 2 0 0 0 0
  6 9     3 0 5       3 0 5           1 0 0     1 7 4 1 0 0
    1 1 5             1 7 4 1       1 7 4 1 0 0       3 4 5 9 0 0
    1 1 5                                                        
          0                                                        

3. Порівняй величини

783 ц > 7 т 8 ц
1 дм 6 см = 16 см

4. Обчисли значення виразу і заповни пропуски в таблиці.

639, 409.

5. На скільки квадратних дециметрів площа прямокутника зі сторонами 8 дм і 17 дм відрізняється від площі квадрата зі стороною 15 дм?

Розв’язання

1) 8 · 17 = 136 (дм2) — площа прямокутника;
2) 15 · 15 = 225 (дм2) — площа квадрата;
3) 225 – 136 = 89 (дм2) — площа прямокутника більше.

Відповідь: на 89 дм2.

6. У пакеті лежать цукерки двох сортів. Яку найменшу кількість цукерок треба взяти не дивлячись, щоб серед них точно було дві цукерки одного сорту?

3 цукерки.

Варіант II

1. У дві тарілки і три блюдця розклали 19 слив. У кожну тарілку поклали по 5 слив. Скільки слив поклали в кожне блюдце?

Розв’язання

1) 2 · 5 = 10 (шт.) — слив поклали у тарілки;
2) 19 – 10 = 9 (шт.) — слив поклали у блюдця;
3) 9 : 3 = 3 (шт.) — слив поклали у кожне блюдце.

Відповідь: у кожне блюдце поклали по 3 сливи.

2. Обчисли значення виразу.

32 000 – (2486 + 2415 : 23) · 10 = 6090.

1)  2 4 1 5 2 3     2)  + 2 4 8 6   3)  × 2 5 9 1     4)  3 2 0 0 0
  2 3     1 0 5       1 0 5           1 0     2 5 9 1 0
    1 1 5             2 5 9 1       2 5 9 1 0         6 0 9 0
    1 1 5                                                    
          0                                                    

3. Порівняй величини.

8 т 56 кг > 856 кг
307 мм > 3 см 7 мм

4. Обчисли значення виразу і заповни пропуски в таблиці.

556, 316.

5. На скільки квадратних дециметрів площа прямокутника зі сторонами 9 дм і 16 дм відрізняється від площі квадрата зі стороною 14 дм?

Розв’язання

1) 9 · 16 = 144 (дм2) — площа прямокутника;
2) 14 · 14 = 196 (дм2) — площа квадрата;
3) 196 – 144 = 52 (дм2) — площа прямокутника більше. 

Відповідь: на 52 дм2.

6. У корзині лежать яблука трьох сортів. Яку найменшу кількість яблук треба взяти не дивлячись, щоб серед них точно було два яблука одного сорту?

2 яблука.

Повідомити про помилку