Контрольна робота № 3

ТИП 1

Варіант 1

1. Познач хибну нерівність.

А 5362 > 5632

2. Знайди 1/9 числа 50 580.

А 5620

3. Установи вартість покупки за даними таблиці.

В 21 500 грн

4. Установи відповідність між рівняннями та їх розв’язками.

1 — 3, 2 — 1, 3 — 2;

5. Установи відповідність між величинами.

1 — 3, 2 — 1,3 — 2.

6. Обчисли периметр поданого трикутника. Побудуй ламану із чотирьох ланок, довжина якої дорівнює периметру заданого трикутника.

Довжина ламаної — 12 см.

7. Першого дня в магазині продали 50 упаковок соку, а другого дня — 30 таких самих упаковок. До того ж першого дня продали на 240 пакетів соку більше, ніж другого. Скільки пакетів соку продали в магазині першого дня?

Розв’язання

1) 50 – 30 = 20 (уп.) — соку більше продали першого дня;
2) 240 : 20 = 12 (пак.) — пакетів у одній упаковці;
3) 12 · 50 = 600 (пак.) — соку продали першого дня.

Відповідь: першого дня в магазині продали 600 пакетів соку.

8. Які цифри заховалися за буквами? Запиши правильні числові рівності.

Варіант II

1. Познач хибну нерівність.

А 2357 > 2537

2. Знайди 1/7 числа 20 580.

В 2940

3. Установи вартість покупки за даними таблиці.

Б 12 500 грн

4. Установи відповідність між рівняннями та їх розв’язками.

1 — 2, 2 — 1, 3 — 3.

5. Установи відповідність між величинами.

1 — 2, 2 — 3, 3 — 1.

6. Обчисли периметр поданого чотирикутника. Побудуй ламану із трьох ланок, довжина якої дорівнює периметру заданого чотирикутника.

Довжина ламаної — 12 см.

7. Першого дня в магазині продали 40 упаковок мінеральної води, а другого дня — 60 таких самих упаковок. До того ж першого дня продали на 360 пляшок води менше, ніж другого. Скільки пляшок мінеральної води продали в магазині першого дня?

Розв’язання

1) 60 – 40 = 20 (уп.) — води більше продали другого дня;
2) 360 : 20 = 18 (пл.) — пляшок в одній упаковці;
3) 18 · 40 = 720 (пл.) — продали першого дня.

Відповідь: першого дня в магазині продали 720 пляшок мінеральної води.

8. Які цифри заховалися за буквами? Запиши правильні числові рівності.

ТИП 2

Варіант 1

1. Вартість двох однакових пакетів соку становить 36 грн, що на 9 грн дешевше, ніж вартість трьох таких самих пакетів соку за акцією. Скільки коштують два таких пакети соку за акцією?

Два пакети соку за акцією коштують 30 гривень.

2. Обчисли значення виразу.

(110 + 23) · 7 – 90 : 15 = 925.

3. Порівняй величини.

403 с > 4 хв 3 с
2000 кг > 2 ц

4. Розв’яжи рівняння. Зроби перевірку.

x = 1638

5. Периметр прямокутника — 20 см. Знайди довжину прямокутника, якщо його ширина дорівнює 3 см.

Довжина прямокутника — 7 см.

6. Скільки маршрутів веде з міста M до міста H через місто O?

6 маршрутів.

Варіант II

1. Раніше вартість трьох однакових пачок морозива становила 36 грн, що на 8 грн дорожче, ніж вартість двох таких самих пачок зараз. Скільки коштують три таких пачки морозива зараз?

Три пачки морозива зараз коштують 42 гривні.

2. Обчисли значення виразу.

(60 + 123) • 4 - 80 : 16 = 727.

3. Порівняй величини.

5001 м > 5 км
300 хв = 5 год

4. Розв’яжи рівняння. Зроби перевірку.

y = 468

5. Периметр прямокутника — 20 см. Знайди ширину прямокутника, якщо його довжина дорівнює 8 см.

Ширина прямокутника — 2 см.

6. Скільки маршрутів веде з міста А до міста С через місто В?

6 маршрутів.

Повідомити про помилку