Контрольна робота 6

ВАРІАНТ 1

1. Як число дев’ятсот тридцять тисяч дев’ять записати цифрами?

Б 930 009

2. Який із дробів ... найбільший?

В 1/5

3. Яке число є розв’язком рівняння 2200 · c = 6600?

Б 3

4. З’єднай лінією вираз і його значення.

5. З’єднай лінією виміри прямокутника і його площу.

6. Обчисли.

136 845 – (93 465 : 3 + 87 578) = 18 112.

1)  9 3 4 6 5 3           2)  + 3 1 1 5 5   3)  1 3 6 8 4 5
  9 3 3     3 1 1 5 5     8 7 5 7 8     1 1 8 7 3 3
      1 6                 1 1 8 7 3 3         1 8 1 1 2
      1 5                                              
        1 5                                            
        1 5                                            
            0                                            

7. Два однакові автомобілі перевезли разом 120 т вантажу. Перший автомобіль зробив 5 рейсів, а другий — 3. Скільки тонн вантажу перевіз другий автомобіль?

Розв’язання

1) 5 + 3 = 8 рейсів — зробили два автомобіля разом.
2) 120 : 8 = 15 т — перевіз автомобіль за 1 рейс.
3) 15 · 3 = 45 т — перевіз другий автомобіль.

Відповідь: другий автомобіль перевіз 45 т вантажу.

ВАРІАНТ 2

1. Як число п’ятсот сімдесят тисяч сім записати цифрами?

В 570 007

2. Який із дробів ... найменший?

Б 1/10

3. Яке число є розв’язком рівняння 54 000 : b = 6000?

Б 9

4. З’єднай лінією вираз і його значення.

5. З’єднай лінією виміри прямокутника і його площу.

6. Обчисли.

217 698 + (89 457 – 96 584 : 8) = 295 082.

1)  9 6 5 8 4 8           2)  8 9 4 5 7   3)  + 2 1 7 6 9 8
  9 6 0     1 2 0 7 3     1 2 0 7 3       7 7 3 8 4
      5 8                   7 7 3 8 4       2 9 5 0 8 2
      5 6                                              
        2 4                                            
        2 4                                            
            0                                            

7. Дві бригади лісників разом заготовили 245 кг жолудів. Перша бригада зібрала 4 однакові мішки жолудів, а друга — 3 такі самі мішки. Скільки кілограмів жолудів зібрала перша бригада?

Розв’язання

1) 4 + 3 = 7 мішків — зібрали дві бригади.
2) 245 : 7 = 35 кг — жолудів в одному мішку.
3) 4 · 35 = 140 кг — зібрала перша бригада.

Відповідь: Перша бригада зібрала 140 кг жолудів.

Повідомити про помилку