Контрольна робота №10

ВАРІАНТ 1

1. Знайди значення виразу.

34 048 : (407 · 34 – 13 782) = 608.

1)      × 4 0 7   2)  1 3 8 3 8   3)  3 4 0 4 8 5 6  
        3 4     1 3 7 8 2     3 3 6     6 0 8
  +   1 6 2 8             5 6         4 4 8      
  1 2 2 1                           4 4 8      
    1 3 8 3 8                               0      

2. Запиши іменовані числа в порядку спадання.

32 ц 70 кг, 3 т 2 ц 7 кг, 3 т 27 кг

3. Розв’яжи рівняння.

у : (5400 : 90) = 120;
у : 60 = 120;
у = 120 · 60;
у = 7200.

4. Олег спостерігав, як рухалася мураха вздовж олівця довжиною 270 мм. Цю відстань вона подолала за 6 с. А потім сонечко пройшло цей шлях за 30 с. На скільки швидкість мурахи більша за швидкість сонечка?

Розв’язання

1) 270 : 6 = 45 (мм/с) — швидкість мурахи;
2) 270 : 30 = 9 (мм/с) — швидкість сонечка;
3) 45 – 9 = 36 (мм/с) — на стільки швидкість мурахи більша.

Відповідь: на 36 мм/с.

5. Костику для аплікації треба вирізати прямокутник, ширина якого — 3 см, а довжина — у 2 рази більша. Побудуй прямокутник, який треба вирізати Костику, та обчисли його периметр.

Розв’язання

1) 3 · 2 = 6 (см) — довжина прямокутника;
2) (3 см + 6 см) · 2 = 18 (см) — периметр прямокутника.

Відповідь: 18 см.

6. У класі навчається 11 хлопчиків та 15 дівчаток. Половина учнів класу бере участь у конкурсі «Найрозумніший». Яка найменша кількість дівчаток може взяти участь у конкурсі?

Відповідь: 2 дівчинки.

ВАРІАНТ 2

1. Знайди значення виразу,

27 807 : (508 · 37 – 18 727) = 403.

1)      × 5 0 8   2)  1 8 7 9 6   3)  2 7 8 0 7 6 9  
        3 7     1 8 7 2 7     2 7 6     4 0 3
  +   3 5 5 6             6 9         2 0 7      
  1 5 2 4                           2 0 7      
    1 8 7 9 6                               0      

2. Запиши іменовані числа в порядку спадання.

43 002 мм, 43 дм 2 см, 4 м 30 см 2 мм

3. Розв’яжи рівняння.

k · (6400 : 80) = 2400;
k · 80 = 2400;
k = 2400 : 80;
k = 30.

4. За 5 хв комар пролетів 155 м, а муха за 7 хв — 364 м. На скільки швидкість комара менша за швидкість мухи?

Розв’язання

1) 155 : 5 = 31 (м/хв) — швидкість комара;
2) 364 : 7 = 52 (м/хв) — швидкість мухи;
3) 52 – 31 = 21 (м/хв) — на стільки швидкість комара менша.

Відповідь: на 21 м/хв.

5. Підковдру для лялькової ковдри прямокутної форми потрібно оздобити тасьмою. Довжина ковдри — 11 см, а ширина — на 5 см менша. Побудуй прямокутник, який буде викрійкою, та визнач, скільки сантиметрів тасьми потрібно для оздоблення підковдри по її периметру.

Розв’язання

1) 11 – 5 = 6 (см) — ширина підковдри;
2) (11 + 6) · 2 = 34 (см) — тасьми потрібно.

Відповідь: 34 см тасьми потрібно.

6. У 4–А класі навчається 14 дівчаток, а в 4–Б класі — 18. Половина всіх четвертокласниць узяла участь у конкурсі «Міс школи». Яка найменша кількість дівчаток 4–Б класу могла взяти участь у конкурсі?

Відповідь: 2 дівчинки.

Повідомити про помилку