Контрольна робота №4

ВАРІАНТ 1

1. Який запис є виразом?

Б 6 + 8

2. У якому рядку подано зручний спосіб обчислення виразу 38 + 73 + 82 + 27?

Б (38 + 82) + (73 + 27) = 220

3. На якому рисунку зображено кулю?

А

4. Пронумеруй порядок виконання дій у виразі
48 – (13 + 3 · 5) : 7.

1. 3 · 5
2. 13 + О
3. О : 7
4. 48 – О

5. З’єднай лінією задачу з її розв’язанням.

6. Знайди значення виразів письмово.

90 т – 437 ц 45 кг = 90 000 кг – 43 745 кг = 46 255 кг = 46 т 255 кг
4 год 28 хв + 7 год 25 хв = (4 · 60 хв + 28 хв) + (7 · 60 хв + 25 хв) = 268 хв + 445 хв = 713 хв = 11 год 53 хв
6 ц 7 кг · 36 = 607 кг · 36 = 21 852 кг = 21 т 852 кг = 218 ц 52 кг
25 м 48 см : 7 = 2548 см : 7 = 364 см.

7. Сім’я має на рахунку в банку 70 000 грн. Частину грошей вона планує витратити на покупку пилососа й ноутбука. Ціна пилососа 9600 грн, що становить 3/7 вартості ноутбука. Скільки грошей залишиться на рахунку сім’ї в банку після придбання цієї техніки?

Розв’язання

1) 9600 · 7 : 3 = 22 400 (грн) — ціна ноутбука;
2) 9600 + 22 400 = 32 000 (грн) — ціна пилососа та ноутбука;
3) 70 000 – 32 000 = 38 000 (грн) — залишиться на рахунку сім’ї банку.

Відповідь: 38 000 грн.

ВАРІАНТ 2

1. Який запис є виразом?

В 27 : 3

2. У якому рядку подано зручний спосіб обчислення виразу 84 + 32 + 56 + 68?

Б (84 + 56) + (32 + 68) = 240

3. На якому рисунку зображено конус?

В

4. Пронумеруй порядок виконання дій у виразі
90 + (68 – 21 : 7) · 5.

4. 90 + О
2. 68 – О
1. 21 : 7
3. О · 5

5. З’єднай задачу з її розв’язанням.

6. Знайди значення виразів письмово.

30 т – 154 ц 85 кг = 30 000 кг – 15 485 кг = 14 515 кг = 14 т 515 кг = 145 ц 15 кг;
7 год 52 хв – 4 год 56 хв = (7 · 60 хв + 52 хв) – (4 · 60 хв + 56 хв) = 472 хв – 296 хв = 176 хв = 2 год 56 хв;
4 м 6 см · 28 = 406 см · 28 = 11 368 см = 113 м 68 см;
24 ц 9 кг : 3 кг = 2409 кг : 3 кг = 803.

7. Підприємство випустило 60 000 акцій. 12 000 акцій придбала фірма «Либідь», що становило 4/5 тих акцій, які придбала фірма «Щекавиця». Решту акцій отримали працівники підприємства. Скільки акцій отримали працівники підприємства?

Розв’язання

1) 12 000 · 5 : 4 = 15 000 (ак.) — придбала фірма «Щекавиця»;
2) 12 000 + 15 000 = 27 000 (ак.) — придбали «Либідь» та «Щекавиця»;
3) 60 000 – 27 000 = 33 000 (ак.) — отримали працівники підприємства.

Відповідь: 33 000 акцій.

Повідомити про помилку