Комбінована контрольна робота 4

ВАРІАНТ 1

1. За 8 год 5 комбайнів, що мають однакову продуктивність, скосили 160 га трави. За скільки годин один комбайн скосить 48 га трави?

Розв’язання

1) 160 : 8 = 20 (га) — скосять 5 комбайнів за 1 год.;
2) 20 : 5 = 4 (га) — скосить 1 комбайн за 1 год.;
3) 48 : 4 = 12 (год.) — потрібно одному комбайну.

Віповідь: один комбайн скосить 48 га за 12 годин.

2. Знайди значення виразу.

364 + 432 · 270 : 45 = 2956.

1)  2 7 0 4 5   2)  × 4 3 2   3)  + 2 5 9 2  
  2 7 0 6           6       3 6 4  
        0         2 5 9 2       2 9 5 6  

3. Скільки буде 3/7 від числа 58 534?

1)  × 5 8 5 3 4   2)  1 7 5 6 0 2 7          
          3     1 4         2 5 0 8 6  
  1 7 5 6 0 2       3 5                  
                    3 5                  
                        0                  
                        6 0              
                        5 6              
                          4 2            
                          4 2            
                              0            

4. Знайди і виправ помилки.

7 т 2 кг = 7002 кг (правильно)
10 000 к. = 1000 грн (не правильно, 10 000 к. = 100 грн.)
6 год = 600 хв (не правильно, 6 год. = 360 хв.)

5. Розв’яжи рівняння.

x : 8 = 40 608;
x = 40 608 · 8;
x = 324 864.

6. Побудуй два різні прямокутники, периметр яких дорівнює 12 см.

Це можуть бути прямокутники зі сторонами 1 і 5 см або 2 і 4 см.

ВАРІАНТ 2

1. За 6 днів 8 друкарок надрукували 1200 сторінок. Скільки сторінок надрукує одна друкарка за 3 дні?

Розв’язання

1) 1200 : 6 = 200 (стор.) — надрукують 8 друкарок за 1 день.;
2) 200 : 8 = 25 (стор.) — надрукує 1 друкарка за 1 день;
3) 25 · 3 = 75 (стор.) — надрукує за 3 дні.

Відповідь: 75 сторінок надрукує одна друкарка за 3 дні.

2. Знайди значення виразу.

23 673 : 39 · 450 – 564 = 272 586.

1)  2 3 6 7 3 3 9     2)        × 6 0 7   3)  2 7 3 1 5 0  
  2 3 4     6 0 7           4 5 0           5 6 4  
      2 7 3           +   3 0 3 5         2 7 2 5 8 6  
      2 7 3           2 4 2 8                        
            0             2 7 3 1 5 0                    

3. Скільки буде 2/5 від числа 4285?

1)  × 4 2 8 5   2)  8 5 7 0 5      
        2     8 5 5   1 7 1 4
    8 5 7 0         2 0        
                    2 0        
                        0        

4. Знайди і виправ помилки.

860 мм = 86 см (правильно)
36 м 90 см = 3960 см (не правильно, 36 м 90 см = 3690 см)
400 дм = 4 м (не правильно, 400 дм = 40 м).

5. Розв’яжи рівняння.

x : 8 = 15 608
x = 15 608 · 8
x = 124 864

6. Побудуй два різні прямокутники, периметр яких дорівнює 14 см.

Це можуть бути прямокутники зі сторонами 2 і 5 см або 3 і 4 см.

Повідомити про помилку