Комбінована контрольна робота 8

ВАРІАНТ 1

1. Серед поданих чисел вибери число, у якому 906 сотень. Запили його і розклади на розрядні доданки.

90 659 = 90 000 + 600 + 50 + 9.

2. Знайди 1/9 від числа 186 885.

1 8 6 8 8 5 9        
1 8 0       2 0 7 6 5
    6 8              
    6 3              
      5 8            
      5 4            
        4 5          
        4 5          
            0          

3. Розв’яжи рівняння.

x + 1500 = 40 · 50;
x = 2000 – 1500;
x = 500.

4. Знайди значення виразу, якщо x = 47.

20 000 – 28 · 75 + 47 + 989 = 18 936.

1)      × 2 8   2)  2 0 0 0 0   3)  + 1 7 9 0 0   4)  + 1 7 9 4 7
      7 5       2 1 0 0           4 7         9 8 9
  +   1 4 0       1 7 9 0 0       1 7 9 4 7       1 8 9 3 6
  1 9 6                                                  
    2 1 0 0                                                

5. Заповни порожні клітинки, щоб рівності були істинними.

150 хв = 2 год 30 хв
2 год 6 хв = 126 хв
3 доби 4 год = 76 год

6. Накресли квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 2 см і 4 см.

1) 2 · (2 + 4) = 2 · 6 = 12 (см) — периметр прямокутника;
2) 12 : 4 = 3 (см) — сторона квадрата.

7. У цистерні було 480 відер води. Один насос може викачати всю воду за 24 хв, а інший — за 40 хв. За скільки хвилин можна викачати всю воду, якщо ввімкнути одразу два насоси?

Розв’язання

1) 480 : 24 = 20 (від.) — викачує перший насос за хвилину;
2) 480 : 40 = 12 (від.) — викачує другий насос за хвилину;
3) 20 + 12 = 32 (від.) — викачують насоси за хвилину;
4) 480 : 32 = 15 (хв.) — знадобиться.

Відповідь: 15 хвилин.

ВАРІАНТ 2

1. Серед поданих чисел вибери число, у якому 7508 десятків. За пиши його і розклади на розрядні доданки.

75 083 = 70 000 + 5000 + 80 + 3.

2. Знайди 1/8 від числа 120 336.

1 2 0 3 3 6 8        
1 2 0       1 5 0 4 2
      0                
      3 3            
      3 2            
        1 6          
        1 6          
            0          

3. Розв’яжи рівняння.

x – 700 = 25 · 20;
x = 700 + 500;
x = 1200.

4. Знайди значення виразу, якщо a = 44.

6868 : (2437 – 44 · 55) + 334 = 738.

1)      × 4 4   2)  2 4 3 7   3)  6 8 6 8 1 7         4)  + 4 0 4
      5 5     2 4 2 0     6 8 0   4 0 4         3 3 4
  +   2 2 0           1 7         6 8                 7 3 8
  2 2 0                         6 8                      
    2 4 2 0                           0                      

5. Заповни порожні клітинки, щоб рівності були істинними.

420 c = 7 хв;
2 год 12 хв = 132 хв;
2 доби 18 год = 66 год.

6. Накресли квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 5 см і 3 см.

1) 2 · (5 + 3) = 2 · 8 = 16 (см) — периметр прямокутника;
2) 16 : 4 = 4 (см) — сторона квадрата.

7. Перший автомобіль може перевезти 300 брикетів за 6 рейсів, а другий — за 3 рейси. За скільки рейсів можуть перевезти всі брикети обидва автомобілі, якщо працюватимуть разом?

Розв’язання

1) 300 : 6 = 50 (бр.) — перевезе перший автомобіль за рейс;
2) 300 : 3 = 100 (бр.) — перевезе другий автомобіль за рейс;
3) 50 + 100 = 150 (бр.) — перевезуть обидва за рейс;
4) 300 : 150 = 2 — рейсів потрібно.

Відповідь: потрібно 2 рейси.

Повідомити про помилку