Контрольна робота № 8

ВАРІАНТ І

2. Спиши виділену частину тексту. Устав пропущені букви і розкрий дужки.

Шпаки принишкли, слухаючи Чубчика. А коли той утомився верещати, птахи так зареготали, що аж затремтіли дерева. Соловей сміявся, аж за боки брався. У синиці від реготу аж сльози виступили на очах, а горобці так похрипли, що не могли й слова вимовити. Чубчик із сорому ледь не звалився з високого осокору.

3. Познач речення, у якому висловлено головну думку твору.

В Любов до рідної мови, бажання розмовляти нею.

4. Познач цифрами порядок появи персонажів у творі.

1 — шпачиха, 2 — Чубчик, 8 — Соловей, 4 — Синиця, 5 — Ворона, 6 — Горобець.

5. Познач речення, у якому дієслово вжито в переносному значенні.

В Птахи так зареготали, що аж закачалися дерева.

6. Визнач рід, число і відмінок прикметника в поданому реченні.

У маленькій (шпаківні) — жіночий рід, однина, місцевий відмінок.

7. Склади і запиши розповідне неокличне речення, використо вуючи сполучення слів шпачок Чубчик.

Шпачок Чубчик вважав себе найрозумнішим серед птахів.

8. Установи відповідність між однорідними членами і реченнями, у яких вони зустрічаються.

1 — 2, 2 — 3, 3 — 1.

ВАРІАНТ ІІ

2. Спиши виділену частину тексту. Устав пропущені букви чи апостроф і розкрий дужки.

Роздивилося Рожеве Дерево навкруги. І нічого схожого на рідний ліс не побачило. Тільки непосидючі руді мавпочки та райдужні галасливі папуги скрізь.

Незабаром на Рожевому Дереві дозріли зернятка. Тепер воно чекало, коли зашумлять рожеві парості — його маленькі дітки. Та зернятка падали в розпечений ґрунт і всихали там. Жодної парості не з’явилося поруч.

3. Познач речення, у якому висловлено головну думку твору.

А Любов до рідного краю.

4. Познач цифрами порядок появи персонажів у творі.

1 — Рожеве Дерево, 2 — Вітер, З — мавпочки, 4 — папуги, 5 — Соловейко, 6 — Іволга.

5. Познач речення, у якому дієслово вжито в переносному значенні.

В Хмаринки пливуть у небесній блакиті.

6. Визнач рід, число і відмінок прикметника в поданому реченні.

До чистого (неба) — середній рід, однина, родовий відмінок.

7. Склади і запиши розповідне окличне речення, використовуючи сполучення слів Рожеве Дерево.

Рожеве Дерево зрозуміло, що тут нічого не нагадує рідний край!

8. Установи відповідність між однорідними членами і реченнями, у яких вони зустрічаються.

1 — 2, 2 — 3, 3 — 1.

 

Зворотній зв’язок