Контрольна робота № 4

Тип 1

Варіант I

1. Познач хибне твердження.

Б Триста вісімдесят тисяч сорок — це 380 400.

2. Познач, у скільки разів число 17 810 більше за 130.

В y 137 разів

3. Установи відстань за даними таблиці.

Б 375 км

4. Установи відповідність між значенням змінної а та відповідним значенням виразу 8976 – 3 • a.

1 — 2, 2 — 3, 3 — 1.

5. Порівняй маси.

320 000 г > 3 ц, 42 кг < 4 ц, 9 кг < 5 ц.

6. Виміряй радіус кожного кола. Побудуй коло, діаметр якого дорівнює сумі радіусів заданих кіл. Познач центр.

Діаметр кола — 3 см.

7. Поле засіяли кукурудзою, гречкою і вівсом. Вівсом засіяли 66 га поля, кукурудзою — на 21 га більше, а гречкою засіяли стільки, скільки кукурудзою і вівсом разом. Знайди площу поля.

1) 66 + 21 = 87 (га) — засіяли кукурудзою;

2) 66 + 87 = 153 (га) — засіяли гречкою;

3) 66 + 87 + 153 = 306 (га).

Відповідь: площа поля 306 гектарів.

8. Запиши всі трицифрові числа, використовуючи цифри 0, 2 і 4.

204, 240, 402, 420.

Варіант II

1. Познач хибне твердження.

A Сто чотири тисячі сімсот — це 140 700.

2. Познач, у скільки разів число 20 580 більше за 140.

Б y 147 разів

3. Установи відстань за даними таблиці.

А 260 км

4. Установи відповідність між значенням змінної a та відповідним значенням виразу 9876 – 3 • a.

1 — 3, 2 — 2, 3 — 1.

5. Порівняй маси.

73 000 г < 7 ц, 430 кг > 4 ц, 6 ц > 21 кг.

6. Виміряй діаметр кожного кола. Побудуй коло, радіус якого дорівнює різниці радіусів заданих кіл. Познач центр.

Радіус кола — 2 см.

7. Поле засіяли пшеницею, житом і ячменем. Житом засіяли 51 га поля, ячменем — на 17 га менше, а пшеницею засіяли стільки, скільки житом і ячменем разом. Знайди площу поля.

1) 51 – 17 = 34 (га) — засіяли ячменем;

2) 51 + 34 = 85 (га) — засіяли пшеницею;

3) 51 + 34 + 85 = 170 (га).

Відповідь: площа поля 170 гектарів.

8. Запиши всі трицифрові числа, використовуючи цифри 0, 3 і 5.

305, 350, 503, 530.

Тип 2

Варіант I

1. Відстань між двома жуками — 85 м. Вони одночасно почали рухатися назустріч один одному. Яку відстань пролетить до зустрічі перший жук, якщо його швидкість — 2 м/с, а швидкість другого жука — 3 м/с?

1) 2 + 3 = 5 (м/с) — швидкість зближення жуків;

2) 85 : 5 = 17 (с) — час, за який жуки зустрінуться;

3) 2 · 17 = 34 (м).

Відповідь: перший жук пролетить до зустрічі 34 метри.

2. Обчисли значення виразу.

2125 : 85 + (960 • 7 – 1759) = 4986.

1) 960 • 7 = 6720;
2) 6720 – 1759 = 4961;
3) 2125 : 85 = 25;
4) 25 + 4961 = 4986.

3. Виконай дії. Вирази у зазначених одиницях вимірювання.

4 м + 70 см = 400 см + 70 см = 470 см = 47 дм;

2 год – 24 хв = 120 хв – 24 хв = 96 хв.

4. Розв’яжи рівняння.

4864 : x = 42 – 26;
4864 : x = 16;
x = 4864 : 16;
x = 304.

5. Площа прямокутника дорівнює 1395 см2, а його ширина — 9 см. Обчисли периметр такого прямокутника.

1) 1395 : 9 = 155 (см) — довжина прямокутника;

2) 2 · (155 + 9) = 2 · 164 = 328 (см) 

Відповідь: периметр прямокутника — 328 см.

6. Між 8 стовпчиками проклали сітку, утворивши паркан. Відстань між кожними двома стовпчиками — 3 м. Яка довжина такого паркану?

(8 – 1) · 3 = 7 · 3 = 21 (м) — довжина паркану.

Варіант II

1. Два мотоциклісти одночасно вирушили назустріч один одному зі швидкістю 52 км/год і 40 км/год. На початку руху відстань між ними була 184 км. Яку відстань до зустрічі проїхав другий мотоцикліст?

1) 52 + 40 = 92 (км/год) — швидкість зближення мотоциклістів;

2) 184 : 92 = 2 (год) — час до зустрічі;

3) 40 · 2 = 80 (км).

Відповідь: другий мотоцикліст проїхав до зустрічі 80 кілометрів.

2. Обчисли значення виразу.

1032 – (12 148 + 305 • 12) : 52 = 728.

1) 305 · 12 = 3660;
2) 12 148 + 3660 = 15 808;
3) 15 808 : 52 = 304;
4) 1032 – 304 = 728.

3. Виконай дії. Вирази у зазначених одиницях вимірювання.

34 000 кг + 20 ц = 34 000 + 2000 = 36 000 кг = 36 т;

3 год – 24 хв = 180 хв – 24 хв = 156 хв.

4. Розв’яжи рівняння.

3690 : y = 32 – 14;
3690 : y = 18;
y = 3690 : 18;
y = 205.

5. Площа прямокутника дорівнює 1080 см2, а його ширина — 8 см. Обчисли периметр такого прямокутника.

1) 1080 : 8 = 135 (см) — довжина прямокутника;

2) 2 · (8 + 135) = 2 · 143 = 286 (см).

Відповідь: периметр прямокутника — 286 см.

6. Лісник має розпиляти колоду довжиною 10 м на 5 однакових частин. Кожен розпил триває 2 хв. Скільки хвилин знадобиться ліснику, щоб виконати роботу?

(5 – 1) · 2 = 4 · 2 = 8 (хв).

Відповідь: ліснику знадобиться 8 хвилин.

Повідомити про помилку