Контрольна робота № 5

Тип 1

Варіант I

1. Познач хибну нерівність.

Б 4559 > 5459

2. Знайди 1/9 числа 50 580.

А 5620

3. Установи вартість покупки за даними таблиці.

В : 22 500 грн

4. Установи відповідність між рівняннями та їх розв’язками.

1 — 3, 2 — 1, 3 — 2.

5. Установи відповідність між величинами.

1 — 3, 2 — 1,3 — 2.

6. Обчисли периметр поданого трикутника. Побудуй ламану із чотирьох ланок, довжина якої дорівнює периметру заданого трикутника.

Довжина ламаної — 12 см.

7. Першого дня в магазині продали 50 упаковок соку, а другого дня — 30 таких самих упаковок. До того ж першого дня продали на 240 пакетів соку більше, ніж другого. Скільки пакетів соку продали в магазині першого дня?

Розв’язання

1) 50 – 30 = 20 (уп.) — більше продали першого дня;

2) 240 : 20 = 12 (пак.) — в одній упаковці;

3) 50 · 12 = 600 (уп.).

Відповідь: першого дня в магазині продали 600 пакетів соку.

8. Які цифри заховалися за буквами? Запиши правильні числові рівності.

1 1 1
  5 5
    5 6

Варіант II

1. Познач хибну нерівність.

А 2357 > 2537

2. Знайди 1/7 числа 20 580.

В 2940

3. Установи вартість покупки за даними таблиці.

Б 245 грн

4. Установи відповідність між рівняннями та їх розв’язками.

1 — 3, 2 — 2, 3 — 1.

5. Установи відповідність між величинами.

1 — 2, 2 — 3, 3 — 1.

6. Обчисли периметр поданого чотирикутника. Побудуй ламану із трьох ланок, довжина якої дорівнює периметру заданого чотирикутника.

Довжина ламаної — 12 см.

7. Першого дня в магазині продали 40 упаковок мінеральної води, а другого дня — 60 таких самих упаковок. До того ж першого дня продали на 360 пляшок води менше, ніж другого. Скільки пляшок мінеральної води продали в магазині першого дня?

Розв’язання

1) 60 – 40 = 20 (уп.) — більше продали другого дня;

2) 360 : 20 = 18 (пляш.) — в одній упаковці;

3) 40 · 18 = 720 (пляш.).

Відповідь: першого дня в магазині продали 720 пляшок мінеральної води.

8. Які цифри заховалися за буквами? Запиши правильні числові рівності.

+ 9 9
9 2
1 9 1

Тип 2

Варіант I

1. Учні 4–А і 4–Б класів змагалися у математичному бої. Учні 4–А класу перемогли у трьох завданнях, а учні 4–Б класу — у п’яти завданнях, і заробили на 16 балів більше. Скільки балів заробив 4–А клас, якщо кожне завдання у змаганні оцінювалось однаковою кількістю балів?

Розв’язання

1) 5 – 3 = 2 (завд.) — більше переміг Б клас;

2) 16 : 2 = 8 (бал.) — за одне завдання;

3) 8 · 3 = 24 (бал.).

Відповідь: 4–А клас заробив 24 бали.

2. Обчисли значення виразів.

1253 – 400 : 50 = 1245;

59 · 3 + 147 = 324.

3. Вирази в сантиметрах і порівняй значення виразів.

105 см > 47 см

4. Розв’яжи рівняння. Зроби перевірку.

5x – 510 = 260;
5x = 260 + 510;
5x = 770;
x = 770 : 5;
x = 154

5. Сторони трикутника дорівнюють 4 дм і 59 см. Його периметр дорівнює 137 см. Знайди третю сторону трикутника.

137 см –  (4 дм + 59 см) = 137 см – (40 см + 59 см) = 137 см – 99 см = 38 см.

Відповідь: третя сторона трикутника — 38 см.

6. Єдина жовта книжка стоїть на полиці восьмою, як з одного, так і з іншого її кінця. Скільки всього книжок стоїть на полиці?

На полиці стоїть 15 книжок.

Варіант II

1. Першого дня у магазині купили 6 упаковок зошитів, а другого — 9 таких самих упаковок. Причому першого дня купили на 36 зошитів менше, ніж другого. Скільки зошитів купили другого дня?

Розв’язання

1) 9 – 6 = 3 (уп.) — більше купили другого дня;

2) 36 : 3 = 12 (зош.) — в одній упаковці;

3) 12 · 9 = 108 (зош.).

Відповідь: другого дня купили 108 зошитів.

2. Обчисли значення виразів.

1250 – 300 : 50 = 1244;

84 · 6 + 157 = 661.

3. Вирази в метрах і порівняй значення виразів.

200 м < 403 м

4. Розв’яжи рівняння. Зроби перевірку.

5y - 250 = 410;
5y = 410 + 250;
5y = 660;
y = 660 : 5;
у = 132.

5. Сторони трикутника дорівнюють 33 мм і 5 см. Його периметр дорівнює 122 мм. Знайди третю сторону трикутника.

5 см = 50 мм.

122 – (33 + 50) = 122 – 83 = 39 (мм).

Відповідь: третя сторона трикутника — 39 мм.

6. Діана стоїть п’ятою від початку і від кінця шеренги. Скільки всього учнів у шерензі?

У шерензі 9 учнів.

Повідомити про помилку