Контрольна робота № 6

Тип 1

Варіант I

1. Запиши число, у якому 7 сотень, 3 десятки і 5 одиниць.

Б 735

2. Швидкість польоту сокола може сягати 250 км/год, а сірого журавля — у 5 разів менше. Яка швидкість польоту сірого журавля?

A 50 км/год

3. Знайди невідоме зменшуване, якщо x – 625 = 325.

В 950

4. Яку частину фігури зафарбовано? Установи відповідність.

1 — 3, 3 — 1.

5. Розташуй числа 427, 742, 472, 724, 274,247 у порядку зростання.

247, 274, 427, 472, 724, 742.

6. У заданому колі побудуй радіус. Виміряй його довжину. Побудуй квадрат, сторона якого дорівнює радіусу заданого кола.

Сторона квадрата — 3 см.

7. Привезли на продаж 580 кг огірків і 420 кг помідорів. Продали 160 кг огірків і 280 кг помідорів. У скільки разів менше залишилося ще продати помідорів, ніж огірків?

1) 580 – 160 = 420 (кг) — лишилося огірків;

2) 420 – 280 = 140 (кг) — лишилося помідорів;

3) 420 : 140 = 3 (р.).

Відповідь: у 3 рази менше.

8. Який кут утворюють стрілки годинника?

360 : 12 = 30°.

Варіант II

1. Запиши число, у якому 2 сотні, 3 десятки і 5 одиниць.

Б

2. Швидкість польоту стрижа сягає 180 км/год, а галки — у 3 рази менше. Яка швидкість польоту галки?

А 60 км/год

3. Знайди невідоме зменшуване, якщо y – 125 = 225.

В 350

4. Яку частину фігури зафарбовано? Установи відповідність.

2 — 3, 3 — 1.

5. Розташуй числа 239, 932, 329, 293, 392, 923 у порядку спадання.

932, 923, 392, 329, 293, 239.

6. У заданому колі побудуй радіус. Виміряй його довжину. Побудуй прямокутник, довжина якого дорівнює діаметру заданого кола, а ширина — його радіусу.

Ширина прямокутника — 3 см, а довжина — 6 см (зразок кола див. у варіанті І).

7. Зібрали 510 кг кабачків і 260 кг огірків. Продали 150 кг кабачків і 140 кг огірків. У скільки разів більше залишилося ще продати кабачків, ніж огірків?

1) 510 – 150 = 360 (кг) — лишилося кабачків;

2) 260 – 140 = 120 (кг) — лишилося огірків; 

3) 360 : 120 = 3.

Відповідь: у 3 рази більше.

8. Який кут утворюють стрілки годинника?

360 : 6 = 60°.

Тип 2

Варіант I

1. Із одного поля зібрали 2400 ц картоплі, а з другого — у три рази менше. Восьму частину усієї зібраної картоплі продали, а решту завантажили в картоплесховище. Скільки картоплі продали?

1) 2400 : 3 = 800 (ц) — з другого поля;

2) 2400 + 800 = 3200 (ц) — всього зібрали;

3) 3200 : 8 = 400 (ц).

Відповідь: продали 400 ц картоплі.

2. Обчисли значення виразу.

12 000 – 210 656 : 232 + 1180 · 11 = 24 072.

1) 210 656 : 232 = 908;

2) 1180 · 11 = 12 980;

3) 12 000 – 908 = 11 092;

4) 11 092 + 12 980 = 24 072.

3. Порівняй значення виразів.

3 м 8 дм 8 см < 4 м

4. Розв’яжи рівняння.

2782 – 311 · x = 1538;
311 · x = 2782 – 1538;
311 · x = 1244;
x = 1244 : 311;
x = 4.

5. Периметр прямокутника дорівнює 24 см, а його ширина — 5 см. Побудуй цей прямокутник. Знайди його площу.

1) (24 – 2 · 5) : 2 = (24 – 10) : 2 = 14 : 2 = 7 (см) — довжина прямокутника;

2)  7 · 5 = 35 (см2) — площа прямокутника.

6. Розшифруй математичний ребус.

▼ = 321, ■ = 642.

Варіант II

1. Із одного поля зібрали 2100 ц буряків, а з другого — у 2 рази більше. Сьому частину всіх зібраних буряків продали, а решту завантажили в овочесховище. Скільки буряків продали?

1) 2100 · 2 = 4200 (ц) — зібрали з другого поля;

2) 2100 + 4200 = 6300 (ц) — зібрали всього;

3) 6300 : 7 = 900 (ц).

Відповідь: продали 900 ц буряків.

2. Обчисли значення виразу.

1353 + 19 920 : (52 · 36 – 1208) = 1383.

1) 52 · 36 = 1872;

2) 1872 – 1208 = 664;

3) 19 920 : 664 = 30;

4) 1353 + 30 = 1383.

3. Порівняй значення виразів.

165 хв < 175 хв

4. Розв’яжи рівняння.

283 · y – 137 = 2410;
283 · y = 2410 + 137;
283 · y = 2547;
y = 2547 : 283;
у = 9.

5. Периметр прямокутника дорівнює 28 см, а його довжина — 8 см. Побудуй цей прямокутник. Знайди його площу.

1) (28 – 2 · 8) : 2 = (28 – 16) : 2 = 12 : 2 = 6 (см) — ширина прямокутника;

2) 6 · 8 = 48 (см2) — площа прямокутника.

6. Розшифруй математичний ребус.

◄ = 246, ■ = 123.

Повідомити про помилку