Варіант 1

1. Визнач, скільки всього десятків містить число 175 026.

В 17 502

2. Визнач, яку частину відрізка AB становить відрізок KM.

A 3/10

3. Визнач, розв’язком якого з рівнянь є число 4.

B x · 17 = 68

4. З’єднай складене іменоване число з відповідним простим.

3 ц 4 кг ⇔ 304 кг
30 ц 4 кг ⇔ 3004 кг
300 ц 4 кг ⇔ 30 004 кг

5. Пронумеруй послідовність виконання дій та обчисли значення виразу.

96 048 : (1010 987) · 34 + 5016 = 147 000.

1 0 1 0   9 6 0 4 8 2 3             × 4 1 7 6
  9 8 7   9 2       4 1 7 6             3 4
      2 3     4 0                 +   1 6 7 0 4
              2 3                 1 2 5 2 8  
              1 7 4                 1 4 1 9 8 4
              1 6 1                            
                1 3 8           + 1 4 1 9 8 4  
                1 3 8               5 0 1 6  
                      0             1 4 7 0 0 0  
                                                 

6. У трикутнику ABC сторони АВ і ВС рівні. Довжина кожної з них становить 4 см. Периметр трикутника дорівнює 14 см. Побудуй квадрат, сторона якого удвічі коротша за сторону AC.

1) 4 + 4 = 8 (см) — сума довжин сторін АВ і ВС.
2) 14 – 8 = 6 (см) — довжина сторони АС.
3) 6 : 2 = 3 (см) — довжина сторони квадрата.

7. П’ять однакових автоматів за 4 хв виробляють 180 тістечок. Скільки тістечок виробить один автомат за 8 хв?

1) 180 : 4 = 45 (т.) — виробляють 5 автоматів за 1 хв.
2) 45 : 5 = 9 (т.) — виробляє 1 автомат за 1 хв.
3) 9 · 8 = 72 (т.).

Відповідь: один автомат за 8 хв виробляє 72 тістечка.

8. Добуток більший від першого множника в 5 разів, а від другого — в 3 рази. Знайди множники і їх добуток.

Якщо добуток більший від першого множника в 5 разів, то другий множник дорівнює 5. Якщо добуток більший від другого множника в 3 рази, то перший множник — 3.

Відповідь: 3 і 5, 15.

Повідомити про помилку