Варіант 14

1. Познач найменше число.

Б 1/20

2. Визнач, значення якого виразу обчислено неправильно.

В 4 дм 6 см – 28 см = 28 см
4 дм 6 см – 28 см = 46 см – 28 см = 18 см ≠ 28 см

3. Вартість трьох коробок пластиліну 51 грн. Яка ціна коробки пластиліну?

A 17 грн
51 : 3 = 17 (грн)

4. З’єднай лініями вирази та їх значення.

18 + 13 · 2 ⇒ 44

75 : 3 – 16 ⇒ 9

(27 – 9) : 3 ⇒ 6

5. Пронумеруй послідовність виконання дій та обчисли значення виразу.

(11 704 : 56 + 240) · 39 = 17 511.

1)  1 1 7 0 4 5 6     2)  + 2 0 9   3)      × 4 4 9
  1 1 2     2 0 9     2 4 0           3 9
      5 0 4             4 4 9     +   4 0 4 1
      5 0 4                       1 3 4 7  
            0                         1 7 5 1 1

6. Ширина прямокутника дорівнює 2 см, що становить 1/4 частину його довжини. Визнач периметр цього прямокутника та побудуй його.

1) 2 · 4 = 8 (см) — довжина прямокутника.
2) (2 + 8) · 2 = 20 (см).

Відповідь: периметр прямокутника 20 см.

7. Для офісу придбали 9 однакових ручок і 5 лінійок. Ціна лінійки на 3 грн менша, ніж ціна ручки. Яка вартість лінійок, якщо вартість ручок 63 грн?

1) 63 : 9 = 7 (грн) — ціна ручки.
2) 7 – 3 = 4 (грн) — ціна лінійки.
3) 4 · 5 = 20 (грн).

Відповідь: вартість лінійок 20 грн.

8. У бібліотеці книжка «Лис Микита» стоїть на стелажі дев’ятою. Перед нею книжок удвічі більше, ніж після неї. Скільки книжок на стелажі.

1) 9 – 1 = 8 (кн.) — перед нею;

2) 8 : 2 = 4 (кн.) — за нею;

3) 9 + 4 = 13 (кн.).

Відповідь: на стелажі 13 книжок.

Повідомити про помилку