Варіант 16

1. Число вісімдесят тисяч чотириста сім цифрами записують так:

A 80 407

2. Визнач, при діленні якого із чисел на 23 в частці буде 3 цифри.

В 4 761

3. Число 7 є розв’язком рівняння

Б x + 54 = 70 – 9
7 + 54 = 70 – 9, 61 = 61.

4. З’єднай лініями частини речень так, щоб твердження були правильними.

5. Пронумеруй послідовність виконання дій та обчисли значення виразу.

6987 + 21 805 : 35 5468 = 2142.

1)  2 1 8 0 5 3 5     2)  + 6 9 8 7   3)  7 6 1 0  
  2 1 0     6 2 3       6 2 3     5 4 6 8  
      8 0               7 6 1 0       2 1 4 2  
      7 0                                      
      1 0 5                                    
      1 0 5                                    
            0                                    

6. Довжина відрізка AB становить 2/3 довжини відрізка CD. Відрізок KO удвічі довший, ніж відрізок AB. Побудуй відрізок KO.

1) 9 : 3 · 2 = 6 (см) — довжина AB.
2) 6 · 2 = 12 (см) — довжина.

7. Від пристані у протилежних напрямках одночасно вирушили катер і моторний човен. Швидкість катера 32 км/год, а човна — у 2 рази менша. На якій відстані один від одного будуть катер і моторний човен через 2 год?

1) 32 : 2 = 16 (км/год) — швидкість човна.
2) 32 + 16 = 48 (км/год) — швидкість віддалення катера і човна.
3) 48 · 2 = 96 (км).

Відповідь: через 2 год вони будуть один від одного на відстані 96 км.

8. Теля удвічі важче за порося, а порося на 9 кг легше за теля. Яка маса кожної тварини?

Якщо маса поросяти 1 частина, то маса теляти 2 частини. Тоді на 1 частину (2 – 1 = 1) припадає 9 кг. Отже, маса поросяти 9 кг, а теляти 9 · 2 = 18 (кг).

Відповідь: маса поросяти 9 кг, маса теляти 18 кг.

Повідомити про помилку