Варіант 2

1. Визнач, скільки всього одиниць тисяч містить число 165 309.

А 165

2. Визнач, яку частину відрізка BC становить відрізок DK.

А 4/9

3. Визнач, розв’язком якого з рівнянь є число 25.

В 100 : x = 4.

4. З’єднай складене іменоване число з відповідним простим.

4 дм 5 мм ⇒ 405 мм
40 дм 5 мм ⇒ 4005 мм
400 дм 5 мм ⇒ 40 005 мм

5. Пронумеруй послідовність виконання дій та обчисли значення виразу. 

100 000  (6352 + 729 · 87 : 81) = 92 865.

1)      × 7 2 9   2)  6 3 4 2 3 8 1     3)  + 6 3 5 2   4)  1 0 0 0 0 0
        8 7     5 6 7     7 8 3       7 8 3         7 1 3 5
  +   5 1 0 3       6 7 2               7 1 3 5         9 2 8 6 5
  5 8 3 2         6 4 8                                        
    6 3 4 2 3         2 4 3                                      
                      2 4 3                                      
                            0                                      
                                                                   

6. У трикутнику АВС, периметр якого 7 см, сторони АВ і ВС рівні. Довжина сторони АС становить 3 см. Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює стороні АВ, а довжина утричі більша.

1) 7 – 3 = 4 (см) — сума довжин АВ і ВС.
2) 4 : 2 = 2 (см) — довжина сторони АВ.
3) 2 · 3 = 6 (см) — довжина прямокутника.

7. Сім однакових насосів за 5 хв накачали 140 відер води. Скільки відер води накачають 3 такі насоси за 1 хв?

Розв’язання

1) 140 : 7 = 20 (в.) — накачував один насос за 5 хв.
2) 20 : 5 = 4 (в.) — накачував один насос за 1 хв.
3) 4 · 3 = 12 (в.).

Відповідь: три насоси за 1 хв. накачають 12 відер води.

8. Ділене більше від частки в 5 разів, а від дільника — в 3 рази. Знайди ділене, дільник і частку.

Якщо ділене більше від частки в 5 разів, то дільник дорівнює 5. Якщо ділене більше від дільника в 3 рази, то частка дорівнює 3.

Відповідь: 15 : 5 = 3.

Повідомити про помилку