Варіант 3

1. Число 870 050 на розрядні доданки розкладають так:

A 800 000 + 70 000 + 50

2. Значення 15 кг має вираз

В 90 кг : 6

3. Прибирання класу почалося о 17 год 40 хв і закінчилося о 18 год 15 хв. Скільки часу тривало прибирання?

Б 35 хв

4. З’єднай лініями дії розв’язання задачі з поясненнями до їх.

120 · 3 = 360 (грн) ⇒ вартість вазонів
820 – 360 = 460 (грн) ⇒ вартість настільних ламп
460 : 2 = 230 (грн) ⇒ ціна настільної лампи

5. Пронумеруй послідовність виконання дій та обчисли значення виразу.

34 475 : 25 · 8 8356 = 2676.

1)  3 4 4 7 5 2 5       2)  × 1 3 7 9   3)  1 1 0 3 2
  2 5       1 3 7 9           8       8 3 5 6
    9 4                 1 1 0 3 2         2 6 7 6
    7 5                                          
    1 9 7                                        
    1 7 5                                        
      2 2 5                                      
      2 2 5                                      
            0                                      

6. У трикутнику всі сторони рівні. Його периметр дорівнює 27 см. Побудуй прямокутник, довжина якого дорівнює стороні трикутника, а ширина — на 7 см коротша Обчисли площу прямокутника.

1) 27 : 3 = 9 (см) — довжина: сторони трикутника.
2) 9 – 7 = 2 (см) — ширина прямокутника.
3) 9 · 2 = 18 (см2).

Відповідь: площа прямокутника 18 см2.

7. У саду ростуть яблуні, груші і сливи. Яблунь — 36, що становить 2/3 усіх дерев саду. Груш — на 24 менше, ніж яблунь, а решта — сливи. Скільки слив росте в саду?

1) 36 : 2 · 3 = 54 (д.) — в саду.
2) 36 – 24 = 12 (гр.) — в саду.
3) 36 + 12 = 48 (ябл. і гр.) — разом.
4) 54 – 48 = 6 (сл.).

Відповідь: у саду росте 6 слив.

8. У тумані пароплав кожні 3 хвилини подає звуковий сигнал. Яку найбільшу кількість разів він просигналить протягом 16 хвилин?

Якщо відлік почати зразу за сигналом, то за 16 хвилин буде ще 5 сигналів через кожні 3 хв. Усього 6 сигналів.

Відповідь: 6 сигналів.

Зворотній зв’язок