Варіант 4

1. Число 709 007 на розрядні доданки розкладають так:

В 700 000 + 9000 + 7

2. Значення 14 мм має вираз

В 84 мм : 6

3. Урок тривав 45 хв і закінчився о 19 год 5 хв. Коли розпочався урок?

А о 18 год 20 хв
19 год 5 хв = 18 год 65 хв;

4. З’єднай лініями дії розв’язання задачі з поясненнями до них.

12 · 3 = 36 (кг) ⇒ загальна маса груш
96 – 36 = 60 (кг) ⇒  загальна маса яблук
60 : 4 = 15 (кг) ⇒ маса одного ящика яблук

5. Пронумеруй послідовність виконання дій та обчисли значення виразу.

9898 + 40 125 : 25 3485 = 8018.

1)  4 0 1 2 5 2 5       2)  + 9 8 9 8   3)  1 1 5 0 3
  2 5       1 6 0 5     1 6 0 5       3 4 8 5
  1 5 1                 1 1 5 0 3         8 0 1 8
  1 5 0                                          
      1 2 5                                      
      1 2 5                                      
            0                                      

6. Периметр квадрата 12 см. Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює стороні квадрата, а довжина у 3 рази більша. Обчисли його площу.

1) 12 : 4 = 3 (см) — довжина сторони квадрата і ширина прямокутника;

2) 3 · 3 = 9 (см) — довжина прямокутника;

3) 3 · 9 = 27 (см2).

Відповідь: площа прямокутника 27 см2.

7. Юля першого дня прочитала 24 сторінки, що становить 3/8 усієї кількості сторінок книжки. Другого дня Юля прочитала на 9 сторінок менше, ніж першого. Скільки сторінок книжки залишилося прочитати Юлі?

1) 24 : 3 · 8 = 64 (с.) — всього в книжці.
2) 24 – 9 = 15 (с.) — прочитала Юля другого дня.
3) 24 + 15 = 39 (с.) — прочитала Юля за два дні.
4) 64 – 39 = 25 (с.).

Відповідь: Юлі залишилося прочитати 25 сторінок.

8. У печері зі сталактита кожні 4 хвилини падає крапля води. Яка найбільша кількість крапель впаде за 17 хвилин.

Якщо відлік часу почати зразу  перед падінням краплі, то за 17 хв буде ще 4 краплі через кожні 4 хв. Усього 5 крапель.

Відповідь: 5 крапель.

Зворотній зв’язок