Варіант 5

1. Число двісті вісімдесят тисяч двісті вісім записують так:

В 280 208

2. Визнач, у якій частці буде 3 цифри.

Б 20 400 : 50

3. Визнач, значення якого виразу обчислено неправильно.

Б 320 + 80 : 4 = 100
320 + 80 : 4 = 320 + 20 = 340

4. З’єднай лініями словесні описи виразів з відповідними виразами.

Число 120 збільшили на добуток чисел 12 і 30, результат зменшили у 4 рази ⇒ (120 + 12 · 30) : 4

Частку чисел 120 і 4 зменшили у 30 разів і результат збільшили на 12 ⇒ (120 : 4) : 30 + 12

Від добутку чисел 12 і 30 відняли частку чисел 120 і 4 ⇒ 12 · 30 – 120 : 4

5. Пронумеруй послідовність виконання дій та обчисли значення виразу.

5730 · 84 21 175 : 35 = 480 715.

1)      × 5 7 3 0   2)  2 1 1 7 5 3 5     3)  4 8 1 3 2 0
        8 4       2 1 0     6 0 5           6 0 5
  +   2 2 9 2           1 7 5             4 8 0 7 1 5
  4 5 8 4             1 7 5                        
    4 8 1 3 2 0               0                        

6. Ширина прямокутника 2 см, а довжина — у 5 разів більша. Побудуй такий прямокутник. Обчисли його периметр і площу.

1) 2 · 5 = 10 (см) — довжина прямокутника.
2) (2 + 10) · 2 = 24 (см) — периметр.
3) 2 · 10 = 20 (см2) — площа прямокутника.

Відповідь: 24 см і 20 см2.

7. Перший токар виточує 72 деталі за 3 год, а другий — таку саму кількість за 4 год. Скільки деталей виточать обидва токарі разом за 2 год, якщо працюватимуть з такою ж продуктивністю?

1) 72 : 3 = 24 (д.) — виточує за 1 год перший токар.
2) 72 : 4 = 18 (д.) — виточує за 1 год другий токар.
3) 24 + 18 = 42 (д.) — виточують за 1 год два токарі разом.
4) 42 · 2 = 84 (д.).

Відповідь: за 2 год обидва токарі разом виточать 84 деталі.

8. У багатоповерховому будинку від поверху до поверху 20 східців. Скільки східців треба пройти, щоб піднятися з першого поверху на шостий.

Між першим і шостим поверхами 5 проміжків. Тому там 20 · 5 = 100 східців.

Відповідь: 100 східців.

Повідомити про помилку