Варіант 6

1. Число триста дванадцять тисяч триста двадцять записують так:

Б 312 320

2. Визнач, у якій частці буде 4 цифри.

В 211 110 : 62

3. Визнач, значення якого виразу обчислено неправильно.

Б (560 – 240) : 80 = 40
(560 – 240) : 80 = 320:80 = 4.

4. З’єднай лініями словесні описи виразів з відповідними виразами.

До частки чисел 48 і 8 додали частку чисел 36 і 6 ⇒ 48 : 8 + 36 : 6

Число 48 зменшили на частку чисел 36 і 6, результат збільшили у 8 разів ⇒ (48 – 36 : 6) · 8

Різницю чисел 48 і 36 збільшили у 8 разів і результат зменшили на 6 ⇒ (48 – 36) · 8 – 6

5. Пронумеруй послідовність виконання дій та обчисли значення виразу.

235 · 12 20 982 : 26 = 2013.

1)    × 2 3 5   2)  2 0 9 8 2 2 6     3)  2 8 2 0
      1 2     2 0 8     8 0 7       8 0 7
  +   4 7 0         1 8 2             2 0 1 3
  2 3 5           1 8 2                    
    2 8 2 0               0                    

6. Периметр першого квадрата дорівнює 80 см. Побудуй другий квадрат, сторона якого в 10 разів коротша від сторони першого квадрата. Обчисли площу другого квадрата.

1) 80 : 4 = 20 (см) — довжина сторони першого квадрата.
2) 20 : 10 = 2 (см) — довжина сторони другого квадрата.
3) 2 · 2 = 4 (см2).

Відповідь: площа другого квадрата 4 см2.

7. Токар за 3 год виточує 72 деталі. Його учень за одну годину виточує на 8 деталей менше, ніж токар за одну годину. Скільки деталей вони виточать разом за 2 год?

1) 72 : 3 = 24 (д.) — виточує за 1 год токар.
2) 24 – 8 = 16 (д.) — виточує за 1 год учень.
3) 24 + 16 = 40 (д.) — виточують за 1 год токар і учень разом.
4) 40 · 2 = 80 (д.).

Відповідь: за 2 год токар і його учень разом виточать 80 деталей.

8. У будинку від поверху до поверху 18 східців. скільки східців треба пройти, щоб піднятися з першого поверху на п’ятий?

Між першим і п’ятим поверхами 4 проміжки. Тому там 18 · 4 = 72 східців.

Відповідь: 72 східці.

Повідомити про помилку