Варіант 7

1. Визнач, скільки десятків тисяч містить число 68 072.

В 6

2. Визнач, скільки частин відрізка KM становить відрізок CD.

А 4/10

3. Якщо a = 190, то правильною буде нерівність

B 310 + a < 520
310 + 190 = 500 < 520

4. З’єднай лініями частини речень так, щоб твердження були правильними.

Різницю чисел 76 і 48 збільшили у 3 рази й одержали ⇒ 84

Частка чисел 80 і 5 менша за число 80 на ⇒ 64

Добуток чисел 15 і 6 зменшили на 87 й одержали ⇒ 3

5. Пронумеруй послідовність виконання дій та обчисли значення виразу.

4 698 + (327 · 58  17 972) = 5692.

1)      × 3 2 7   2)  1 8 9 6 6   3)  + 4 6 9 8
        5 8     1 7 9 7 2       9 9 4
  +   2 6 1 6           9 9 4       5 6 9 2
  1 6 3 5                                
    1 8 9 6 6                              

6. У трикутнику, периметр якого дорівнює 18 см, усі сторони рівні. Побудуй квадрат, сторона якого на 3 см коротша, ніж сторона трикутника. Обчисли периметр та площу квадрата.

1) 18 : 3 = 6 (см) — довжина сторони трикутника.
2) 6 – 3 = 3 (см) — довжина сторони квадрата.
3) 3 · 4 = 12 (см) — периметр квадрата.
4) 3 · 3 = 9 (см2) — площа квадрата.

Відповідь: 12 см; 9 см2.

7. В одному мішку було 27 кг 400 г гречки, а в іншому — на 3 кг 800 г менше. Усю гречку розсипали в пакет, по 3 кг у кожний. Скільки пакетів отримали?

1) 27 кг 400 г – 3 кг 800 г = 23 кг 600 г — в іншому мішку;
2) 27 кг 400 г + 23 кг 600 г = 51 кг — у двох мішках;
3) 51 : 3 = 17 (п.)

Відповідь: отримали 17 пакетів.

8. Коли у Франції північ, в Україні — перша година ночі. Котра година у Франції, коли в Україні північ?

Час у Франції = Час в Україні – 1 год. Час у Франції = 24 год – 1 год = 23 год.

Відповідь: 23 години.

Повідомити про помилку