Варіант 8

1. Визнач, скільки одиниць тисяч містить число 267 408.

В 7

2. Визнач, скільки частин відрізка AB становить відрізок KC.

Б 5/9

3. Якщо a = 170, то правильною буде нерівність

В a + 280 > 360
170 + 280 = 450

4. З’єднай лініями частини речень так, щоб твердження були правильними.

Частка чисел 51 і 3 менша за число 40 на ⇒ 23

Суму чисел 51 і 3 зменшили у 2 рази і одержали ⇒ 27

Добуток чисел 51 і 3 більший за число 120 на ⇒ 33

5. Пронумеруй послідовність виконання дій та обчисли значення виразу.

1 000 000 (6352 + 729 · 87) = 930 225.

    × 7 2 9     + 6 3 4 2 3     1 0 0 0 0 0 0
      8 7       6 3 5 2         6 9 7 7 5
+   5 1 0 3       6 9 7 7 5         9 3 0 2 2 5
5 8 3 2                                      
  6 3 4 2 3                                    

6. У п’ятикутнику, периметр якого дорівнює 15 см, усі сторони рівні. Побудуй прямокутник, довжина якого 7 см, а ширина на 1 см менша за сторону п’ятикутника. Обчисли периметр та площу прямокутника.

1) 15 : 5 = 3 (см) — довжина сторони п’ятикутника.
2) 3 – 1 = 2 (см) — ширина прямокутника.
3) (7 + 2) · 2 = 18 (см).
4) 7 · 2 = 14 (см2).

Відповідь: периметр дорівнює 18 см, площа — 14 см2.

7. У саду перша бригада зірвала 4 т 680 кг яблук, а друга — на 2 т 640 кг більше. Усі яблука відправили порівну у 4 магазини. Скільки яблук отримав кожен магазин?

1) 4 т 680 кг + 2 т 640 кг = 7 т 320 кг — зібрала ІІ бригада;
2) 4 т 680 кг + 7 т 320 кг = 12 т — І і ІІ бригади разом.
3) 12 : 4 = 3 (т).

Відповідь: кожен магазин отримав 3 т яблук.

8. Коли в Україні північ, у Франції 11 година вечора. Котра година в Україні, коли у Франції північ?

Час в Україні = Час у Франції + 1 год. Час в Україні = 24 год + 1 год = 25 год = 1 год (ночі).

Відповідь: 1 години ночі.

Повідомити про помилку