Контрольна робота 11

ВАРІАНТ 1

1. Обчисли.

137 045 – (9465 · 3 + 42 578) = 66 072.

1) 9465 · 3 = 28 395;
2) 28 395 + 42 578 = 70 973;
3) 137 045 – 70 973 = 66 072.

2. Запиши іменовані числа в порядку зменшення.

55 см; 5 дм; 1 дм 5 см; 5 см

3. Розв’яжи рівняння...

k – 408926 = 190809;
k = 190 809 + 408 926;
k = 599 735.

4. Знайди значення виразу a + a : 19, якщо a = 5491.

5491 + 5491 : 19 = 5491 + 289 = 5780.

5. Одна бригада може розфасувати 3 т яблук за 10 год, а інша — за 15 год. За скільки годин із цією роботою впораються обидві бригади, якщо працюватимуть разом?

1) 3000 : 10 = 300 кг;
2) 3000 : 15 = 200 кг;
3) 200 + 300 = 500 кг;
4) 3000 : 500 = 6 год.

6. 1) Знайди периметр та площу квадрата.

Р = 3 + 3 + 3 + 3 = 12 см;
S = 3 · 3 = 9 см2.

2) Побудуй прямокутник, який складається із двох таких квадратів. Знайди його периметр.

Р = 3 + 6 + 3 + 6 = 18 см

ВАРІАНТ 2

1. Обчисли.

154 138 + (83 457 – 8292 · 4) = 204 427.

1) 8292 · 4 = 33 168;
2) 83 457 – 33 168 = 50 289;
3) 154 138 + 50 289 = 204 427.

2. Запиши іменовані числа в порядку збільшення.

2 см; 12 см; 2 дм; 2 дм 2 см.

3. Розв’яжи рівняння.

p + 27 506 = 121 900;
p = 121 900 – 27506;
p = 94 394.

4. Знайди значення виразу c – c : 17, якщо c = 6528.

6528 – 6528 : 17 = 6528 – 384 = 6144.

5. Джек з’їдає упаковку сухого корму масою 6 кг за 30 днів, а Бім — за 20 днів. На скільки днів вистачить упаковки сухого корму Джеку та Біму?

1) 6000 : 30 = 200;

2) 6000 : 20 = 300;

3) 300 + 200 = 500;

4) 6000 : 500 = 12 днів.

6. 1) Знайди периметр та площу квадрата.

Р = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 см;

S = 2 · 2 = 4 см2.

2) Побудуй прямокутник, який складається із двох таких квадратів. Знайди його периметр.

Р = 2 + 4 + 2 + 4 = 12 см.

Повідомити про помилку