Контрольна робота 14

ВАРІАНТ 1

1. Обчисли.

34 538 – 9400 : (47 + 47) = 34 438.
1) 47 + 47 = 94;
2) 9400 : 94 = 100;
3) 34 538 – 100 = 34 438.

2. Виконай ділення з остачею.

743 : 90 = 8 (ост. 23);
2140 : 200 = 10 (ост. 140).

3. Запиши в більших одиницях вимірювання.

300 дм = 30 м;
7000 кг = 7 т;
360 с = 6 хв.

4. Спортсмен пробіг 3/5 марафонської дистанції, довжина якої становить 42 км 195 м. Яку відстань пробіг спортсмен?

42 195 · 3 : 5 = 25 317 м = 25 км 317 м.

5. З двох протилежних кінців озера одночасно назустріч один одному вирушили два човни. Перший човен плив зі швидкістю 8 км/год, а другий — зі швидкістю 10 км/год. Через 2 год вони зустрілися. Знайди відстань між протилежними кінцями озера.

8 · 2 + 10 · 2 = 16 + 20 = 36 км.

6. Побудуй квадрат зі стороною 6 см. Обчисли його периметр.

Р = 6 · 4 = 24 см.

7. Склади і запиши  вираз, за допомогою якого можна розв‘язати задачу. 

Маса п‘яти однакових контерейнерів з овочами — a ц.  Яка маса одного такого контейнера?

a : 5

ВАРІАНТ 2

1. Обчисли.

17 321 – 3600 : (10 + 26) = 17 221.

17 321 – 3600 : 36 = 17 321 – 100 = 17 221.

2. Виконай ділення з остачею.

832 : 20 = 41 (ост. 12);
3140 : 300 = 10 (ост. 140).

3. Запиши в більших одиницях вимірювання.

3000 м = 3 км;
7000 к. = 70 грн;
70 ц = 7 т.

4. Спортсмен пробіг 2/3 марафонської дистанції, довжина якої становить 42 км 195 м. Яку відстань пробіг спортсмен?

42 195 · 2 : 3 = 28 130 м = 28 км 130 м.

5. З двох туристичних баз одночасно назустріч одна одній вийшли дві групи туристів. Одна група рухалася зі швидкістю 5 км/год, а інша — зі швидкістю 6 км/год. Групи зустрілися через 3 год. Яка відстань між туристичними базами?

5 · 3 + 6 · 3 = 15 + 18 = 33 км.

6. Побудуй квадрат зі стороною 4 см. Обчисли його периметр.

P = 4 · 4 = 16 см.

7. Склади і запиши вираз до задачі.

Маса трьох однакових ананасів — b кг. Яка маса одного ананаса?

b : 3

Зворотній зв’язок