Контрольна робота 15

ВАРІАНТ 1

1. Обчисли.

829 · 703 – 78150 : 30 = 580 182.
1) 829 · 703 = 582 787;
2) 78 150 : 30 = 2605;
3) 582 787 – 2605 = 580 182.

2. Виконай дії з іменованими числами.

1) 6 год 28 хв + 3 год 43 хв = 10 год 11 хв;
2) 18 ц 05 кг – 968 кг = 837 кг.

3. Порівняй.

1) 84000 = 840 · 100;
2) (24 + 36) : 3 < 24 + 36 : 3.

4. Розв'яжи рівняння, у якому треба знайти невідоме ділене.

y : 60 = 120;
y = 120 · 60;
y = 7200.

5. В овочевий кіоск завезли 180 кг яблук і 120 кг груш. До закриття кіоску продали 2/3 яблук і 1/4 груш. Чого продали більше — яблук чи груш? На скільки кілограмів більше?

1) 180 : 3 · 2 = 120 кг — яблук продали.
2) 120 : 4 = 30 кг — груш продали.
3) 120 – 30 = 90 кг.

Відповідь: яблук продали більше ніж груш на 90 кг.

6. Периметр дитячого майданчика квадратної форми дорівнює 120 м. Знайди площу дитячого майданчика.

1) 120 : 4 = 30 м
2) 30 · 30 = 900 м2

7. Запиши добутки в порядку зменшення, не виконуючи обчислень.

43 · 28, 28 · 30, 26 · 28, 28 · 12.

ВАРІАНТ 2

1. Обчисли.

356 · 207 – 21 800 : 40 = 73 147.

1) 356 · 207 = 73 692;
2) 21 800 : 40 = 545;
3) 73 692 – 545 = 73 147.

2. Виконай дії з іменованими числами.

1) 4 год 32 хв – 3 год 56 хв = 36 хв;
2) 8 т 6 ц + 4 т 8 ц = 13 т 4 ц.

3. Порівняй.

1) 580 · 100 < 580 000;
2) (32 + 48) : 8 < 32 + 48 : 8.

4. Розв’яжи рівняння, у якому треба знайти невідомий множник.

70 · x = 8400;
x = 8400 : 70;
x = 120.

5. У бібліотеці є 720 дитячих книжок, 1/6 яких становлять книжки з казками, а 3/8 — книжки з оповіданнями. Яких книжок у бібліотеці менше — з казками чи з оповіданнями? На скільки книжок менше?

1) 720 : 6 = 120 — книжок з казками.
2) 720 : 8 · 3 = 270 — книжок з оповіданнями.
3) 270 – 120 = 150.

Відповідь: книжок з оповіданнями більше ніж книжок з казками на 150.

6. Площа спортзалу прямокутної форми дорівнює 600 м2. Знайди периметр спортзалу, якщо його довжина — 40 м.

1) 600 : 40 = 15 м;
2) (40 + 15) · 2 = 110 м.

7. Запиши добутки в порядку зменшення, не виконуючи обчислень.

57 · 38, 29 · 38, 38 · 24, 38 · 13.

Зворотній зв’язок