Контрольна робота 3

ВАРІАНТ 1

1. Визнач, яке число записане як сума розрядних доданків.

Б 307 563

2. У якому випадку результат ділення 3428 : 100 визначено правильно?

А 34 (ост. 28)

3. Пиріг розрізали на 10 рівних частин. Визнач, яка частина пирога найбільша.

Б 7/10

4. З’єднай лінією нерівність чи рівняння зі значенням x, що є його розв’язком.

72793793.jpg (346×78)

5. З’єднай лінією виміри прямокутника і його периметр.

08112418.jpg (335×86)

6. Обчисли.

75 048 : 12 – 245 · 14 = 2824.

                                                     
  1)  7 5 0 4 8 1 2       2)    × 2 4 5   3)  6 2 5 4  
    7 2       6 2 5 4         1 4     3 4 3 0  
      3 0                 +   9 8 0       2 8 2 4  
      2 4                 2 4 5                  
        6 4                 3 4 3 0                
        6 0                                        
          4 8                                      
          4 8                                      
              0                                      
                                                     

7. Першого дня у швейному цеху пошили 35 костюмів, а другого — 50 костюмів. На всі костюми витратили 340 м тканини. Скільки метрів тканини витратили другого дня?

Розв’язання

1) 35 + 50 = 85 костюмів — пошили за два дня.
2) 340 : 85 = 4 м — тканини витратили на один костюм.
3) 50 · 4 = 200 м — тканини витратили другого дня.

Відповідь: другого дня витратили 200 м тканини.

ВАРІАНТ 2

1. Визнач, яке число записане як сума розрядних доданків.

В 506 428

2. У якому випадку результат ділення 5643 : 100 визначено правильно?

В 56 (ост. 43)

3. Торт розрізали на 12 рівних частин. Яка частина торта найбільша?

Б 7/12

4. З’єднай лінією нерівність чи рівняння зі значенням x, що є його розв’язком.

30507713.jpg (361×96)

5. З’єднай лінією виміри прямокутника і його периметр.

32099911.jpg (354×78)

6. 84 208 : 16 – 318 · 15 = 493.

                                                     
  1)  8 4 2 0 8 1 6       2)    × 3 1 8   3)  5 2 6 3  
    8 0       5 2 6 3         1 5     4 7 7 0  
      4 2                 + 1 5 9 0         4 9 3  
      3 2                 3 1 8                  
      1 0 0                 4 7 7 0                
        9 6                                        
          4 8                                      
          4 8                                      
              0                                      
                                                     

7. У будівельний магазин привезли 380 л фарби в однакових відрах. Блакитної фарби було 40 відер, а білої — 36. Скільки літрів білої фарби привезли в магазин?

Розв’язання

1) 40 + 36 = 76 відер — фарби привезли в магазин.
2) 380 : 76 = 5 л — фарби в одному відрі.
3) 36 · 5 = 180 л — білої фарби привезли в магазин.

Відповідь: у магазин привезли 180 л білої фарби.
 

Зворотній зв’язок