Контрольна робота №8

ВАРІАНТ 1

1. Обчисли вирази письмово й виконай перевірку.

60 573 + 31 258 = 91 831
91 831 – 60 573 = 31 258

462 325 – 18 986 = 443 339
443 339 + 18 986 = 462 325

437 · 62 = 27 094
27 094 : 62 = 437

2. Установи порядок дій і знайди значення виразу 387 + (4599 – 599) : a, якщо a = 8.

1) 4599 – 599 = 4000;
2) 4000 : 8 = 500;
3) 387 + 500 = 887.

3. Порівняй іменовані числа.

45 кг 560 г < 34 ц
26 км 35 м > 2635 м
3 доби > 68 год

4. Два друга Олег і Гліб поклали на рахунки в різні банки по 70 000 грн кожен. Через десять років сума на рахунку Олега збільшилася на чверть від початкової суми, а на рахунку Гліба — на 2/7. Хто з друзів вигідніше вклав гроші, і на скільки гривень більшим був його дохід?

1) 70 000 : 4 = 17 500 (грн) — дохід Олега;
2) 70 000 : 7 · 2 = 20 000 (грн) — дохід Гліба;
3) 20 000 – 17 500 = 2500 (грн) — на стільки більший дохід Гліба.

Відповідь: Гліб вигідніше вклав гроші, його дохід більший на 2500 грн.

5. Довжина першої сторони трикутника — 8 см 6 мм, другої — 5 см 8 мм, а периметр — 19 см. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює довжині третьої сторони трикутника.

19 см – 8 см 6 мм – 5 см 8 мм = 4 см 6 мм — довжина третьої сторони.

6. Склади всі можливі чотирицифрові числа із цифр 4, 6.

4466, 4646, 4664, 6644, 6464, 6446, 4666, 6444, 4446, 6664.

ВАРІАНТ 2

1. Обчисли вирази письмово й виконай перевірку.

82 076 + 38 977 = 121 053
121 053 – 82 076 = 38 977

760 052 – 79 859 = 680 193
680 193 + 79 859 = 760 052

738 · 83 = 61 254
61 254 : 83 = 738

2. Установи порядок дій і знайди значення виразу 674 – (3749 – 249) : a, якщо a = 7.

1) 3749 – 249 = 3500;
2) 3500 : 7 = 500;
3) 674 – 500 = 174.

3. Порівняй іменовані числа.

67 ц > 63 кг 340 г
4578 м < 45 км 78 м
78 хв > 1 год 8 хв

4. За переказ грошей клієнт повинен заплатити банку 1/40 від суми переказу. Яку решту отримає клієнт, якщо він подав у касу 4500 грн для переказу на суму 4200 грн?

1) 4200 : 40 = 105 (грн) — потрібно заплатити за переказ;
2) 4500 – 4200 грн = 300 (грн) — на стільки більше подав у касу;
3) 300 – 105 = 195 (грн) — решта, яку отримає клієнт.

Відповідь: решта 195 грн.

5. Довжина першої сторони трикутника — 9 см 5 мм, другої — 5 см 7 мм, а периметр — 21 см 4 мм. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює довжині третьої сторони трикутника.

21 см 4 мм – 9 см 5 мм – 5 см 7 мм = 6 см 2 мм — довжина третьої сторони трикутника.

6. Склади всі можливі чотирицифрові числа із цифр 5, 7.

5577, 5757, 5775, 7755, 7575, 7557, 5557, 7775, 5777, 7555.

Повідомити про помилку