Контрольна робота №9

ВАРІАНТ 1

1. Знайди значення виразів без письмових обчислень.

7511 · 0 + 594 = 594
(3475 – 475) · (765 – 765) = 0

2. Виконай письмові обчислення.

67 · (1111 – 61 104 : 76) = 20 569
61 104 : 76 = 804
1111 – 804 = 307
67 · 307 = 20 569

(8 т 6 кг – 15 ц 28 кг) · 2 = (8006 кг – 1528 кг) · 2 = 6478 кг · 2 = 12 т 9 ц 56 кг

3. Порівняй іменовані числа.

1 год 12 хв = 72 хв
968 дм > 9 м 7 дм
8 т 53 кг > 75 ц 3 кг

4. Серед поданих рівнянь вибери й розв’яжи рівняння на знаходження невідомого дільника.

1626 : x = 3
x = 1626 : 3
x = 542

5. Лісова ділянка прямокутної форми має довжину 80 м, а ширину — 50 м. 3/4 площі ділянки займають берези, а решту — ялини. Яку площу лісової ділянки займають ялини?

1) 80 · 50 = 4000 (м2) — площа лісової ділянки;
2) 4000 : 4 · 3 = 3000 (м2) — займають берези;
3) 4000 – 3000 = 1000 (м2) — займають ялини.

Відповідь: 1000 м2.

6. Побудуй два різних прямокутники, периметр кожного з яких дорівнює 18 см.

18 : 2 = 9 (см) — сума довжин сторін прямокутника.

Можуть бути такі сторони прямокутників: 4 см і 5 см, 6 см і 3 см, 7 см 2 см, 8 см і 1 см.

ВАРІАНТ 2

1. Знайди значення виразів без письмових обчислень.

54 282 : 83 · 0 = 0
356 + (237 · 24 – 24 · 237) = 356

2. Виконай письмові обчислення.

(471 345 : 67 – 6956) · 306 = 24 174
471 345 : 67 = 7035
7035 – 6956 = 79
79 · 306 = 24 174

3 · (5 т 20 кг – 4 ц 58 кг) = 13 т 6 ц 86 кг
5 020 кг – 458 кг = 4562 кг
4 562 кг · 3 = 13 686 кг = 13 т 6 ц 86 кг

3. Порівняй іменовані числа.

6 хв 3 с < 603 с
4 т 26 кг < 42 ц 6 кг
7 км 35 м > 735 м

4. Серед поданих рівнянь вибери й розв’яжи рівняння на знаходження невідомого діленого.

a : 24 = 38
a = 38 · 24
a = 912

5. Сад прямокутної форми має довжину 64 м, а ширину — 40 м. 2/5 площі саду займає айва, а решту — груші. Яку площу саду займають груші?

1) 64 · 40 = 2560 (м2) — площа саду;
2) 2560 : 5 · 2 = 1024 (м2) — займає айва;
3) 2560 – 1024 = 1536 (м2) — займають груші.

Відповідь: 1536 м2.

6. Побудуй два різних прямокутники, периметр кожного з яких дорівнює 36 см.

36 : 2 = 18 (см) — сума довжин сторін прямокутника.

Можуть бути такі варіанти сторін прямокутників: 9 см і 9 см, 8 см і 10 см, 7 см і 11 см, 6 см і 12 см, 5 см і 13 см, 4 см і 14 см, 3 см і 15 см, 2 см і 16 см, 1 см і 17 см.

Зворотній зв’язок