Варіант 1

1. Укажи найменше число.

В 1/7

2. Визнач правильне перетворення.

257 ц = 
Б 25т 7 ц

3. Число 8 є розв’язком рівняння

B x · 9 = 18 · 4

4. З’єднай лініями дії розв’язання задачі з поясненням до них.

Периметр прямокутника дорівнює 36 см. Його ширина 8 см. Обчисли площу прямокутника.

36 : 2 = 18 (см) • →  • півпериметр прямокутника  
18 – 8 = 10 (см) • → • довжина прямокутника
10 • 8 = 80 (см2) • → • площа прямокутника

5. 801 801 – 45 527 : 53 · 48 = 760 569

                                                   
  4 5 5 2 7 5 3         × 8 5 9   8 0 1 8 0 1  
  4 2 4     8 5 9         4 8     4 1 2 3 2  
    3 1 2           +   6 8 7 2     7 6 0 5 6 9  
    2 6 5           3 4 3 6                    
      4 7 7           4 1 2 3 2                  
      4 7 7                                      
            0                                      
                                                   

6. Довжина прямокутника 6 см, а його площа 12 см2. Побудуй квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

1) 12 : 6 = 2 (см) — ширина прямокутника.

2) (6 + 2) · 2 = 16 (см) — периметр прямокутника.

3) 16 : 4 = 4 (см) — сторона квадрата.

7. У коморі було 680 кг борошна. Воно зберігалось у 7 малих і 8 великих мішках. Маса малого мішка 40 кг. Яка маса великого мішка?

1) 40 · 7 = 280 (кг) — маса малих мішків.

2) 680 – 280 = 400 (кг) — маса великих мішків.

3) 400 : 8 = 50 (кг)

Відповідь: маса великого мішка 50 кг.

8. Запиши всі двоцифрові числа, сума цифр яких дорівнює 12.

39, 48, 57, 66, 75, 84, 93.

Повідомити про помилку