Варіант 10

1. За числом 19 099 в натуральному ряду слідує число

Б 19 100

2. Число 6 є розв’язком рівняння

В 7 · x = 21 · 2

3. Яку частину становить 1 ц від 1 т?

Г 1/10

4. З’єднай лініями частини речень так, щоб твердження були правильними.

5. 30 000 – (2486 + 33 088 : 47) = 26 810.

                                               
  3 3 0 8 8 4 7     + 2 4 8 6   3 0 0 0 0  
  3 2 9     7 0 4     7 0 4     3 1 9 0  
      1 8 8           3 1 9 0     2 6 8 1 0  
      1 8 8                                  
            0                                  
                                               

6. Одна сторона прямокутника дорівнює 2 см, а інша — на 8 см довша. Побудуй цей прямокутник і обчисли його площу та периметр.

1) 2 + 8 = 10 (см) — довжина іншої сторони.

2) 10 · 2 = 20 (см2) — площа прямокутника.

3) (10 + 2) · 2 = 24 (см) — периметр прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника — 20 см2; периметр прямокутника — 24 см.

7. У ящику було 540 кг піску. Для покращення ґрунту на городі витратили 2/6 цього піску, а для посипання садових доріжок — 1/9. На скільки кілограмів піску менше витра тили для посипання доріжок, ніж для покращення ґрунту?

1) 540 : 6 · 2 =180 (кг) — піску витратили для покращення ґрунту на городі.

2) 540 : 9 = 60 (кг) — піску витратили для посипання садових доріжок.

3) 180 – 60 = 120 (кг).

Відповідь: для посипання доріжок витратили на 120 кг піску менше, ніж для покращення ґрунту.

8. Ширину прямокутника зменшили на 3 дм, а довжину — на 2 дм. На скільки дециметрів зменшився периметр прямокутника?

3 + 3 + 2 + 2 = 10 (дм).

Відповідь: на 10 дм.

Повідомити про помилку