Варіант 12

1. 5897 дм =

Б 589 м 7 дм

2. 2 доби : 6 =

Б 8 год

3. Яке число перетворює запис 816 – □ = 547 у правильну числову рівність?

Г 269

4. Пронумеруй вирази в порядку зростання їх значень.

[1] 480 : 8 + 350
[3] 480 : 5 + 350
[2] 480 : 6 + 350

5. 16 686 : 27 · 65 – 38 948 = 1222

                                                 
  1 6 6 8 6 2 7         × 6 1 8   4 0 1 7 0  
  1 6 2     6 1 8         6 5   3 8 9 4 8  
      4 8           +   3 0 9 0       1 2 2 2  
        2 7           3 7 0 8                  
      2 1 6           4 0 1 7 0                
        2 1 6                                    
            0                                    
                                                 

6. За планом ділянок обчисли площу кожної з них.

1) 18 · 6 = 108 (м2) — площа картоплі.
2) 13 · 4 = 52 (м2) — площа капусти.
3) 18 – 13 = 5 (м) — довжина ділянки з буряками.
4) 5 · 4 = 20 (м2) — площа буряків.

Відповідь: площа картоплі — 108 м2; капусти — 52 м2; буряків — 20 м2.

7. Два автобуси їхали з однаковою швидкістю. Перший автобус був у дорозі 6 год, а другий — 4 год. Другий автобус проїхав на 130 км менше, ніж перший. Скільки кілометрів проїхав перший автобус?

1) На скільки годин менше був у дорозі другий автобус?
6 – 4 = 2 (год)
2) Яка швидкість обох автобусів?
130 : 2 = 65 (км/год)
3) Скільки кілометрів проїхав перший автобус?
65 · 6 = 390 (км)

Відповідь: 390 км.

8. Кожен із трьох шахістів зіграв по дві гри з усіма іншими. Скільки всього ігор було зіграно?

4 + 2 = 6 (ігор).

Відповідь: 6 ігор.

Зворотній зв’язок