Варіант 13

1. Укажи рядок, у якому числа розміщені за порядком зростання.

В

 

2. Яка нерівність буде правильною (істинною), якщо a = 2700?

Г a – 1800 < 1200

 

3. Визнач, у якій частці буде 2 цифри.

В 2668 : 58

 

4. З’єднай лініями вирази з їх значеннями.

(18 + 12) : 6 → 5
27 – 49 : 7 → 20
80 : 8 + 5 → 15

 

5. 829 · 73 – 78 150 : 30 = 57 912.

                                                   
      × 8 2 9   7 8 1 5 0 3 0       6 0 5 1 7  
        7 3   6 0       2 6 0 5     2 6 0 5  
  +   2 4 8 7   1 8 1                 5 7 9 1 2  
  5 8 0 3     1 8 0                            
    6 0 5 1 7       1 5 0                        
                    1 5 0                        
                          0                        
                                                   

 

6. Обчисли площу ділянки, зображеної на плані.

76096080.jpg (369×163)

1) 3 · 7 = 21 (м2) — площа прямокутника ABCD.
2) 2 · 2 = 4 (м2) — площа квадрата MNKO.
3) 21 – 4 = 17 (м2)

Відповідь: площа ділянки 17 м2.

 

7. Катер, рухаючись зі швидкістю 30 км/год, пройшов відстань між двома пристанями за 4 години. На шлях у зворотному напрямку він затратив на 1 год більше. З якою швидкістю рухався катер у зворотному напрямку?

1) 30 · 4 = 120 (км) — відстань між пристанями.

2) 4 + 1 = 5 (год) — затратив катер у зворотному напрямку.

3) 120 : 5 = 24 (км/год)

Відповідь: у зворотному напрямку катер мав швидкість 24 км/год.

 

8. Будинок має 15 поверхів. У скільки разів вище треба підійматися на 15-й поверх, ніж на 3-й? (Підйом починається з першого поверху).

1) 15 – 1 = 14 (проміжків)

2) 3 – 1 = 2 (проміжки)

3) 14 : 2 = 7 (р.)

Відповідь: у 7 разів вище.

Повідомити про помилку