Варіант 14

1. Укажи рядок, у якому числа розміщені за порядком спадання.

Б  7 5 2 1 .
10 10 10 10

 

2. Яка нерівність буде правильною (істинною), якщо b = 1800?

Г 3800 – b < 2900

 

3. Визнач, у якій частці буде 4 цифри.

A 272 640 : 71

 

4. З’єднай лініями вирази з їх значеннями.

18 + 12 : 6 → 20

(56 – 14) : 7 → 6

60 : 10 – 1 → 5

 

5. 356 · 27 – 21 800 : 40 = 9067.

                                             
    × 3 5 6   2 1 8 0 0 4 0     9 6 1 2  
      2 7   2 0 0     5 4 5     5 4 5  
  + 2 4 9 2     1 8 0             9 0 6 7  
  7 1 2       1 6 0                      
    9 6 1 2       2 0 0                    
                  2 0 0                    
                        0                    
                                             

 

6. Обчисли площу ділянки, зображеної на плані.

Масштаб: в 1 см — 1 м.
1) 7 · 4 = 28 (м2) — площа «великого» прямокутника.
2) 4 · 1 = 4 (м2) — площа «малого» прямокутника.
3) 28 – 4 = 24 (м2)

Відповідь: площа ділянки 24 м2.

 

7. За 6 хв літак пролетів 72 км. Яку відстань він пролетить за 30 хв, якщо його швидкість збільшиться на 2 км/хв?

1) 72 : 6 = 12 (км/хв) — початкова швидкість літака.

2) 12 + 2 = 14 (км/хв) — швидкість літака після її збільшення.

3) 14 · 30 = 420 (км)

Відповідь: за 30 хв літак пролетить 420 км.

 

8. Будинок має 9 поверхів. У скільки разів вище треба підійматися на 9-й поверх, ніж на 3-й? (Підйом починається з першого поверху).

1) 9 – 1 = 8 (проміжків);

2) 3 – 1 = 2 (проміжки);

3) 8 : 2 = 4 (р.).

Відповідь: у 4 рази вище.

Зворотній зв’язок