Варіант 17

1. Число 510 304 розкладають на розрядні доданки так:

В 500 000 + 10 000 + 300 + 4

2. Серед поданих дробів найбільшим є

Г 7/7

3. Значення якого виразу дорівнює 30?

В (54 – 49) · 6

4. З'єднай лініями частини речень так, щоб твердження були правильними.

Добуток чисел 80 і 8 збільшили на 50 й одержали → 690
Число 120 зменшили на частку чисел 180 і 3 й одержали → 60
Різницю чисел 500 і 250 збільшили у 3 рази й одержали → 750

5. 213 · 30 – 12 240 : 40 = 6084.

                                             
  × 2 1 3     1 2 2 4 0 4 0 x   6 3 9 0  
      3 0   1 2 0     3 0 6     3 0 6  
    6 3 9 0       2 4 0           6 0 8 4  
                  2 4 0                    
                        0                    
                                             

6. Довжина відрізка CD дорівнює 3/4 довжини відрізка AB. Обчисли довжину відрізка CD і побудуй його.

12 : 4 · 3 = 9 (см) — довжина відрізка CD.

7. До обіду автомобіль їхав 4 год, а після обіду — 3. За весь час, рухаючись із постійною швидкістю, автомобіль проїхав 560 км. Скільки кілометрів проїхав автомобіль до обіду?

1) Скільки всього годин був у дорозі автомобіль?

4 + 3 = 7 (год)

2) Яка швидкість автомобіля?

560 : 7 = 80 (км/год)

3) Скільки кілометрів проїхав автомобіль до обіду?

80 · 4 = 320 (км)

Відповідь: 320 км.

8. Брат удвічі старший за сестру, а сестра на 6 років молодша від брата. Скільки років сестрі і скільки — братові?

Якщо вік сестри — 1 частина, то вік брата — 2 частини.

1) 2 – 1 = 1 (частина) — це 6 років, або вік сестри.

2) 6 – 2 = 12 (р.)

Відповідь: сестрі 6 років, братові — 12 років.

Повідомити про помилку