Варіант 18

1. Число 302 107 розкладають на розрядні доданки так:

A 300 000 + 2 000 + 100 + 7

2. Серед поданих дробів найменшим є:

Б  3 .
8

3. Значення якого виразу дорівнює 40?

В 100 – 15 · 4 (100 – 15 · 4 = 100 – 60 = 40)

4. З’єднай лініями частини речень так, щоб твердження були правильними.

Суму чисел 80 і 40 зменшили у 3 рази й одержали → 40
Частку чисел 450 і 5 зменшили на 45 і одержали → 45
Число 190 збільшили на добуток чисел 6 і 50 й одержали → 490

5. (1230 – 4016 : 8) · 60 = 43 680.

                                           
  4 0 1 6 8       1 2 3 0   × 7 2 8    
  4 0     5 0 2     5 0 2       6 0  
      1 6             7 2 8   4 3 6 8 0  
      1 6                                
          0                                
                                           

6. Довжина відрізка AB становить 2/3 довжини відрізка KM. Обчисли довжину відрізка KM і побудуй його.

6 : 2 · 3 = 9 (см) — довжина відрізка KM.

7. Для офісу купили 9 годинників за однаковою ціною. За електронні годинники заплатили 320 грн, а за механічні — 400 грн. Скільки купили електронних годинників?

1) 320 + 400 = 720 (грн) — вартість 9 годинників.

2) 720 : 9 = 80 (грн) — ціна годинника.

3) 320 : 80 = 4 (г.)

Відповідь: купили 4 електронні годинники.

8. Ірина на 8 років молодша від Остапа, а Остап удвічі старший за Ірину. Скільки років Ірині і скільки — Остапу?

Якщо вік Ірини — 1 частина, то вік Остапа — 2 частини.

1) 2 – 1 = 1 (частина) — це 8 років, або вік Ірини.

2) 8 – 2 = 16 (р.)

Відповідь: Ірині 8 років, Остапові — 16 років.

Повідомити про помилку