Варіант 19

1. 3050 : 100 =

В 30 (ост. 50)

2. Значення якого виразу дорівнює 26 ц 2 кг?

В 6 ц 2 кг + 2000 кг

3. Укажи правильну (істинну) нерівність.

В 75 : 5 > 14

4. З'єднай лініями вирази з їх значеннями.

5. 21 210 : 35 + 745 · 19 = 14761

6. Є два трикутники, у кожному з яких усі сторони рівні. Периметр першого трикутника 21 см. Сторона другого трикутника удвічі довша за сторону першого. Обчисли периметр другого трикутника.

1) 21 : 3 = 7 (см) — довжина сторони першого трикутника.

2) 7 · 2 = 14 (см) — довжина сторони другого трикутника.

3) 14 · 3 = 42 (см).

Відповідь: периметр другого трикутника 42 см.

7. Із двох міст, відстань між якими 480 км, одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси. Швидкість першого автобуса 58 км/год, а другого — на 4 км/год більша. Через скільки годин вони зустрінуться?

1) Яка швидкість другого автобуса?
58 + 4 = 62 (км/год)
2) Яка швидкість зближення автобусів?
58 + 62 = 120 (км/год)
3) Через скільки годин автобуси зустрінуться?
480 : 120 = 4 (год)

Відповідь: автобуси зустрінуться через 4 год.

8. У ящику лежить 11 м’ячів: червоних, синіх і білих. Скільки м’ячів кожного кольору, якщо синіх м’ячів у 6 разів більше, ніж білих?

Якщо білих м’ячів 2, то синіх 12. Оскільки всіх 11, то так бути не може. Отже, білих — 1. Тоді синіх 6. Тоді червоних: 11 – 6 – 1 = 4 (м.)

Відповідь: червоних м’ячів 4, синіх — 6, білих — 1.

Повідомити про помилку