Варіант 20

1. 20 080 : 1000 = 

A 20 (ост. 80)

2. Значення якого виразу дорівнює 3 т 944 кг?

В 7 т 944 кг – 4000 кг

3. Укажи правильну (істинну) числову нерівність.

В 600 : 20 < 40

4. З’єднай лініями вирази з їх значеннями.

18 + 12 : 6 → 20
(56 – 14) : 7 → 6
60 : 10 – 1 → 5

5. 6987 + 21 805 : 35 – 5468 = 2 1 4 2

6. Сторона першого квадрата удвічі коротша за сторону другого квадрата. Периметр першого квадрата 16 см. Обчисли периметр другого квадрата.

1) 16 : 4 = 4 (см) — довжина сторони першого квадрата.

2) 4 · 2 = 8 (см) — довжина сторони другого квадрата.

3) 8 · 4 = 32 (см)

Відповідь: периметр другого квадрата 32 см.

7. Відстань між двома пристанями 96 км. З обох пристаней одночасно назустріч один одному вирушили катер і моторний човен. Швидкість катера 32 км/год, а човна — у 2 рази менша. Через скільки годин вони зустрінуться?

1) Яка швидкість човна?
32 : 2 = 16 (км/год)
2) Яка швидкість зближення катера і човна?
32 + 16 = 48 (км/год)
3) Через скільки годин зустрінуться катер і човен?
96 : 48 = 2 (год)

Відповідь: катер і човен зустрінуться через 2 год.

8. У ящику лежать червоні, сині, білі і зелені м’ячі. Червоних м’ячів — 3, синіх — стільки ж, а білих — менше, ніж синіх, але більше, ніж зелених. Скільки всього м’ячів?

Білих м’ячів більше ніж зелених (>1), але менше, ніж 3 синіх. Тобто білих — 2, а зелених — 1. Усього 3 + 3 + 2 + 1 = 9 (м.).

Відповідь: усього 9 м’ячів.

Повідомити про помилку