Варіант 3

1. Щоб рівність 64 : 16 = 48 : □ була правильною, потрібно підставити число

A 12

2. Порівняй іменовані числа. 8 м 60 мм □ 860 мм

A >

3. 60 год =
Б 2 доби 12 год

4. Пронумеруй вирази в порядку зростання їх значень.

1 43 · 4 – 92 : 4
3 43 · 8 – 92 : 4
2 43 · 7 – 92 : 4

5. 13 944 : 56 + 240 · 39 = 9609

                                             
  1 3 9 4 4 5 6       × 2 4 0   + 9 3 6 0  
  1 1 2     2 4 9     3 9       2 4 9  
    2 7 4           + 2 1 6       9 6 0 9  
    2 2 4           7 2                  
      5 0 4           9 3 6 0              
      5 0 4                                
            0                                
                                             

6. Довжина ламаної, яка складається з трьох ланок, дорівнює 12 см. Перша ланка завдовжки 6 см. Довжина другої ланки становить 1/3 довжини першої. Накресли таку ламану.

1) 6 : 3 = 2 (см) — довжина другої ланки;

2) 6 + 2 = 8 (см) — сума довжин першої і другої ланок.

3) 12 – 8 = 4 (см) — довжина третьої ланки.

4

7. У перший магазин завезли 4 однакові сувої тканини, а в другий — 5 таких сувоїв. Усього в магазини завезли 1890 м тканини. Скільки метрів тканини завезли в кожний магазин?

1) 4 + 5 = 9 (с.) — завезли у два магазини.

2) 1890 : 9 = 210 (м) — у кожному сувої.

3) 210 · 4 = 840 (м) — завезли в перший магазин.

4) 210 · 5 = 1050 (м) — завезли в другий магазин.

Відповідь: у перший магазин завезли 840 м, у другий — 1050 м тканини.

8. Коли в Києві полудень, у Душанбе — 3 год дня. Котра година в Києві, коли в Душанбе полудень?

Час Києва = Час Душанбе – 3 год.
Час Києва = 12 год – 3 год = 9 год.

Відповідь: 9 год ранку.

Повідомити про помилку