Варіант 4

1. Щоб рівність 75 : □ = 45 : 15 була правильною, потрібно підставити число

A 25

2. Порівняй іменовані числа. 560 кг □ 5 т 60 кг

Б <

3. 30 міс. = 

В 2 роки 6 міс.

4. Пронумеруй вирази в порядку спадання їх значень.

[3] 140 : 35 + 180 : 6 = 34
[1] 140 : 35 + 180 : 3 = 64
[2] 140 : 35 + 180 : 4 = 49

5. 114 228 : 57 · 37 – 8159 = 65 989.

                                                     
  1 1 4 2 2 8 5 7     × 2 0 0 4   7 4 1 4 8  
  1 1 4       2 0 0 4     3 7   8 1 5 9  
        2 2 8           + 1 4 0 2 8     6 5 9 8 9  
        2 2 8           6 0 1 2                
              0             7 4 1 4 8                
                                                     

6. Довжина ламаної, яка складається з трьох ланок, дорівнює 110 мм. Довжина першої ланки 30 мм, а друга ланка на 20 мм довша. Накресли таку ламану.

1) 30 + 20 = 50 (мм) — довжина другої ланки.

2) 30 + 50 = 80 (мм) — сума довжин першої і другої ланок.

3) 110 – 80 = 30 (мм) — довжина третьої ланки.

4

7. На складі було 39 червоних і чорних ламп однакової ціни. Загальна вартість червоних ламп 840 грн, а чорних — 1500 грн. Скільки червоних і скільки чорних ламп було на складі?

1) 1500 + 840 = 2340 (грн) — вартість усіх ламп.

2) 2340 : 39 = 60 (грн) — ціна лампи.

3) 840 : 60 = 14 (л.) — червоних.

4) 39 – 14 = 25 (л.) — чорних.

Відповідь: на складі було 14 червоних ламп і 25 чорних.

8. Коли в Україні полудень, в Іспанії — 11 год дня. Котра година в Україні, коли в Іспанії полудень?

Час України = Час Іспанії + 1 год.
Час України = 12 год + 1 год = 13 год.

Відповідь: 13 год.

Повідомити про помилку