Варіант 5

1. Яке число записане в таблиці?

Сотні тисяч Десятки тисяч Одиниці тисяч Сотні Десятки Одиниці
1 1 7 7 0 0

В сто сім тисяч сімсот

2. Який вираз має значення 720?

Г 910 – 190

3. Яка частина прямокутника замальована?

Б  4
24

4. З’єднай складене іменоване число з відповідним простим іменованим.

5. 40 000 – (41 656 : 82 + 9087) = 30 405.

                                               
  4 1 6 5 6 8 2     + 9 0 8 7   4 0 0 0 0  
  4 1 0     5 0 8     5 0 8     9 5 9 5  
      6 5 6           9 5 9 5     3 0 4 0 5  
      6 5 6                                  
            0                                  
                                               

6. У трикутнику всі сторони рівні. Його периметр дорівнює 24 см. Побудуй квадрат, довжина сторони якого удвічі менша за сторону трикутника. Обчисли площу цього квадрата.

1) 24 : 3 = 8 (см) — довжина сторони трикутника.

2) 8 : 2 = 4 (см) — довжина сторони квадрата.

3) 4 · 4 = 16 (см2)

Відповідь: площа квадрата дорівнює 16 см2.

7. Перша бригада за 4 дні пошила 32 костюми. Друга бригада за день шила на 2 костюми менше, ніж перша. За скільки днів друга бригада пошиє 30 костюмів?

1) 32 : 4 = 8 (к.) — шила перша бригада за 1 день.

2) 8 – 2 = 6 (к.) — шила друга бригада за 1 день.

3) 30 : 6 = 5 (дн.)

Відповідь: друга бригада пошиє 30 костюмів за 5 днів.

8. Олег їхав у шостому вагоні потяга. Після його вагона було на 3 вагони більше, ніж попереду вагона. Скільки вагонів було у потязі?

1) 6 – 1 = 5 (вагонів) — перед Олегом.

2) 5 + 3 = 8 (вагонів) — позаду Олега.

3) 6 + 8 = 14 (вагонів) — всього.

Відповідь: 14 вагонів.

Повідомити про помилку