Варіант 6

1. Яке число записане в таблиці?

Десятки тисяч Одиниці тисяч Сотні Десятки Одиниці
4 0 0 8 0

Б сорок тисяч вісімдесят

2. Значення якого виразу дорівнює 280?

Г 540 – 260

3. Яка частина прямокутника замальована?

Г 3/15

4. З’єднай просте іменоване число з відповідним складеним іменованим.

5. 50 000 – (18 324 : 36 + 6009) = 43 482.

                                               
  1 8 3 2 4 3 6     + 6 0 0 9   - 5 0 0 0 0  
  1 8 0     5 0 9     5 0 9     6 5 1 8  
      3 2 4           6 5 1 8     4 3 4 8 2  
      3 2 4                                  
            0                                  
                                               

6. Периметр квадрата 16 см. Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює стороні квадрата, а довжина удвічі більша. Обчисли площу цього прямокутника.

1) 16 : 4 = 4 (см) — довжина сторони квадрата.

2) 4 · 2 = 8 (см) — довжина прямокутника.

3) 4 · 8 = 32 (см2)
Відповідь: площа прямокутника 32 см2.

7. Перший трактор за 5 годин роботи витратив 30 л пального. Другий трактор за одну годину витрачає пального на 2 л більше, ніж перший. Скільки літрів пального витратить другий трактор за 8 годин роботи?

1) Скільки літрів пального витратив за 1 год перший трактор?
30 : 5 = 6 (л)
2) Скільки літрів пального витратив за 1 год другий трактор?
6 + 2 = 8 (л)
3) Скільки літрів пального витратив за 8 год роботи другий трактор?
8 · 8 = 64 (л)

Відповідь: 64 л.

8. На полиці шафи підручник з математики стоїть четвертим. Перед ним книжок на 12 менше, ніж після нього. Скільки книжок на полиці?

1) 4 – 1 = 3 (кн.) — перед.
2) 3 + 12 = 15 (кн.) — після нього.
3) 4 + 15 = 19 (кн.)

Відповідь: 19 книжок.

Повідомити про помилку