Варіант 8

1. Яка цифра записана в розряді десятків тисяч у числі 206 157?

Б 0

2. Укажи правильну (істинну) нерівність.

А  2  <  3 .
5 5

3. Визнач, значення якого виразу обчислено неправильно.

Б 17 · 3 – 4 = 37

4. З’єднай лініями словесні описи виразів з відповідними виразами.

5. 200 000 – (3204 : 6 + 78) · 40 = 175 520.

                                                         
  3 2 0 4 6       + 5 3 4   × 6 1 2     2 0 0 0 0 0  
  3 0     5 3 4     7 8       4 0     2 4 4 8 0  
    2 0             6 1 2   2 4 4 8 0     1 7 5 5 2 0  
    1 8                                                
      2 4                                              
      2 4                                              
          0                                              
                                                         

6. Накресли прямокутник, ширина якого 2 см, а площа — 18 см2. Обчисли його периметр.

1) 18 : 2 = 9 (см) — довжина прямокутника.

2) (2 + 9) · 2 = 22 (см).

Відповідь: периметр прямокутника 22 см.

7. У перший кіоск завезли 12 ящиків полуниць, а в другий — 15 таких ящиків. У другий кіоск завезли на 24 кг полуниць більше. Скільки кілограмів полуниць завезли окремо в кожний кіоск?

1) На скільки більше ящиків полуниць завезли у другий кіоск, ніж у перший?
15 – 12 = 3 (ящ.)
2) Скільки кілограмів полуниць в одному ящику?
24 : 3 = 8 (кг)
3) Скільки кілограмів полуниць завезли в перший кіоск?
8 · 12 = 96 (кг)
4) Скільки кілограмів полуниць завезли в другий кіоск?
8 · 15 = 120 (кг)

Відповідь: у перший кіоск завезли 96 кг полуниць, у другий — 120 кг.

8. П’ять років тому Петрику було 6 років. Скільки років йому буде через 4 роки?

1) 6 + 5 = 11 (р.) Петрику зараз.
2) 11 + 4 = 15 (р.).

Відповідь: Через 4 роки Петрику буде 15 років.

Зворотній зв’язок